Neýmar dünýä çempionatynyň birinji duşuşygynda topugyndan şikes aldy

  • 25.11.2022 13:09
  • 15037
Neýmar dünýä çempionatynyň birinji duşuşygynda topugyndan şikes aldy

Braziliýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Neýmar futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň birinji duşuşygynda Serbiýa garşy oýunda topugyndan şikes aldy. Bu barada Braziliýanyň ýygyndysynyň lukmany Rodrigo Lesmar habar berdi. Onuň sözlerini Globo Esporte brazil portaly getirýär.

Duşuşyk braziliýaly futbolçylaryň 2:0 ýeňşi bilen tamamlandy. Neýmar 79-njy minutda çalşyryldy.

«Neýmaryň sag topugy şikeslendi. Çiş emele geldi, biz ony ätiýaçdaky oýunçylaryň oturgyjyndaka bejerip başladyk. Indi, has anyk netije almak üçin 24-48 sagat garaşmaly» — diýip Lesmar aýtdy.

Neýmar 30 ýaşynda, milli ýygyndynyň düzüminde ol 121 oýunda 75 gol geçirdi.
Braziliýa indiki oýnuny 28-nji noýabrda Şweýsariýa garşy geçirer.


şu gün 18:44
2080

Luis de la Fuenta Ispaniýanyň milli ýygyndysynyň täze baş tälimçisi boldy

Luis de la Fuenta Ispaniýanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň täze baş tälimçisi boldy. Bu barada penşenbe güni Patyşalyk ispan futbol federasiýasynyň metbugat gullugy habar berdi. De la Fuenta bu wezipede Luis...

şu gün 15:39
2990

Eden Azar Belgiýanyň ýygyndysynda karýerasyny tamamlady

Madridiň «Realynyň» ýarym goragçysy Eden Azar Belgiýanyň futbol boýunça ýygyndysynda öz karýerasyny tamamlamagy karar etdi. Bu barada futbolçy çarşenbe güni Instagram sahypasynda habar berdi. «Men halkara karýeramy...

şu gün 12:04
10476

Ronaldu “Al-Nasra” geçýändigi baradaky gürrüňleri ret etdi

Portugaliýaly futbolçy Kriştianu Ronaldu Saud Arabystanynyň «Al-Nasr» kluby bilen şertnama ylalaşylandygy baradaky maglumatlaryň hakykata laýyk gelmeýändigini aýtdy. “Ýok, bu dogry däl” – diýip, Portugaliýanyň...

düýn 15:38
28136

Dünýä çempionaty arakesmä gidýär. Çärýek finalçylaryň ählisi belli boldy

Katarda geçýän 2022-nji ýylyň futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final tapgyry Portugaliýa — Şweýsariýa (6:1) oýny bilen tamamlandy. Netijede çärýek finalda oýnajak jübütler düzüldi, olaryň rejesi aşakdaky...