Daşkentde boks boýunça DÇ-2023-iň ýeňijileri 200 müň dollardan alarlar

  • 09.11.2022 12:06
  • 7772
Daşkentde boks boýunça DÇ-2023-iň ýeňijileri 200 müň dollardan alarlar

2023-nji ýylda geçiriljek erkekleriň arasynda boks boýunça dünýä çempionatynyň ýeňijileri 200 müň dollardan alar. Bu barada Halkara boks assosiasiýasynyň (IBA) prezidenti Umar Kremlew aýtdy diýip, sport-interfax.ru belleýär.

Onuň bellemegine görä, umumy baýrak gaznasy rekord derejeli bolar.

“Taryhda ilkinji gezek biziň rekord derejeli – 5,2 mln dollar möçberinde baýrak gaznamyz bolar. Birinji ýer üçin baýrak 200 müň dollara, ikinji ýer üçin 100 müň dollara, her bir bürünç baýrakçy üçin 50 müň dollara barabar bolar” – diýip, IBA-nyň metbugat gullugy Kremlewiň sözlerini getirýär.

“Daşkentde IBA-nyň erkekleriň arasynda dünýä çempionatynyň iň ýokary derejede geçiriljekdigine, onuň taryhda iň gowularyň biri boljakdygyna ynanýaryn. Men Özbegistanda boldum we boks ýaryşlarynyň nähili gurnalýandygyny gördüm. Ussatlygy we boksa söýgüsi bilen olar köp ýurtlar üçin görelde alarlyk nusga hem bolup bilerdiler. Daşkentde täze çempionlary sylaglamak dabarasyna sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn” – diýip, Kremlew belledi.

Ýaryş 1-nji maýdan 14-nji maý aralygynda geçiriler.


29.01.2023 22:50
10162

Beterbiýew Ýarddan üstün çykyp, boks boýunça dünýä çempionynyň üç titulyny gorady

Russiýaly Artur Beterbiýew 79.38 kilograma çenli agram derejesinde professional boksçularyň arasynda dünýä çempionynyň üç sany titulyny gorady. Ol şu gün Londonda «Uembli» stadionynda geçirilen 12 raundly tutluşygyň...

15.01.2023 15:02
7076

The Ring: Dmitriý Biwol 2022-nji ýylyň boksçusy diýlip ykrar edildi

The Ring amerikan  žurnalynyň wersiýasy boýunça rus pälwany Dmitriý Biwol 2022-nji ýylyň boksçusy diýlip ykrar edildi. Bu baýrak ugrundaky göreşde Biwol WBC-niň we WBA-nyň wersiýalary boýunça birinji iň has ýeňil...

07.01.2023 12:22
11313

Menni Pakýao 2023-nji ýylda karýerasyny dikeldip biler

Boks boýunça sekiz agram kategoriýasynda öňki dünýä çempiony Menni Pakýao 2023-nji ýylda karýerasyny gaýtadan dikeldip biler. Bu barada boksçynyň wekili TASS habarlar agentligine habar berdi. “Menni boksa gaýdyp...

04.01.2023 08:17
10810

Gazagystan IBA ýurtlarynyň reýtinginde birinji orny eýeledi

Halkara Boks Assosiasiýasy (IBA) ähli agram kategoriýasyndaky söweşijileriň reýtinginiň täzelenen görnüşini neşir etdi. Sanawyň birinji ornunda 48 100 utuk bilen Gazagystan ýerleşdi. Ikinji orny 37 600 utuk bilen...