Hytaýyň BYD-synyň arassa girdejisi 350% artdy

  • 01.11.2022 13:56
  • 9704
Hytaýyň BYD-synyň arassa girdejisi 350% artdy

Hytaýyň iň iri elektromobil öndürijisi BYD ýylyň üçünji çärýeginde öz arassa girdejisiniň, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 350% artandygyny mälim etdi. Bu barada kompaniýanyň wekillerine salgylanýan Reýter ýazýar. BYD-yň arassa girdejisi bir çärýegiň dowamynda iýul-sentýabr aralygynda 5,72 mlrd ýuana (788,75 mln dollara) ýetdi, başky dokuz aýyň içinde bolsa ol 281% köpeldi diýip, habarda aýdylýar.

Doly elektrikleşdirilen we gibrid BYD awtoulaglarynyň jemi söwdasy 1,2 mln sany boldy, bu bolsa 250% ösüşi görkezýär.
Şonuň bilen birlikde, şol wagt içinde elektromobilleriň segmenti umuman diňe 110% artdy. Hytaý bazary barada aýdylanda bolsa, 2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde BYD ol ýerde 258 610 arassa elektromobili ýerledi. Deňeşdirmek üçin aýdylanda, şol döwür içinde Teslanyň tutuş dünýä boýunça netijesi 343 800 sanydyr. 


düýn 21:05
12109

Russiýanyň ilkinji «Atom» elektromobili aprel-maý aýlarynda görkeziler

«Atom» brendiniň baş direktory Igor Powarazdnýuk TASS agentligine beren interwýusynda rus elektromobiliniň prototipiniň şu ýylyň aprel ýa-da maý aýynda görkeziljekdigini aýtdy. «Ulagyň prototipini ýazda — aprel...

26.01.2023 12:42
28072

2022-nji ýylda dünýäde iň köp satylan awtoulaglar belli edildi

«Motor1» neşiri we JATO Dynamics konsalting şereketi  dünýäniň iri ýurtlarynda awtoulag satuwynyň netijelerini seljerdi we 2022-nji ýylda iň meşhur awtoulaglaryň adyny aýtdy. Hytaý, 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende...

21.01.2023 16:58
8941

Elektromobiller dünýäniň awtoulag bazarynyň 10% -ini eýeledi

2022-nji ýylyň dowamynda dünýäde 7,8 million töweregi elektrokar satyldy. Wall Street Journal gazetiniň hasaplamalaryna görä, bu tutuş bazaryň 10% töweregi - neşir muny rekord görkeziji diýip atlandyrýar. Elektrokarlaryň...

18.01.2023 12:20
12859

Ford elektromobil öndürmekde Volkswagen-e garaşlylygyny kemeltmek isleýär

Ford kompaniýasy Ýewropanyň bazarlaryna goýberiljek elektromobilleriň indiki neslini döretmekde Volkswagen awtokonserniniň tehnologiýasyna garaşlylygyny kemeltmegi meýilleşdirýär. Bu barada duşenbe güni Financial...