Kia täzelenen Sorento-ny hödürledi

  • 31.10.2022 10:30
  • 7825
Kia täzelenen Sorento-ny hödürledi

Kia kompaniýasy ABŞ-nyň bazary üçin täzelenen Sorento krossowerini hödürledi. 2023-nji model ýylynyň awto nusgasy elýeter toplumlarynyň her birinde gowulandyrylan enjamlaşdyrma eýe boldy.

LX-iň baza toplumynda eýýäm görünmeýän zolaklary ýüze çykarýan we ulagdan howpsuz düşürýän funksiýaly, çaknyşmalaryň öňüni alýan opsiýaly, sürüjä kömekçi kämilleşdirilen ulgam peýda boldy. Öň goşmaça tölegli  teklip edilýän funksiýalar indi ähli beýleki önümlerde bar.
Güýç gurluşlary öňküligine galdyryldy. Bu ýa-ha sekiz basgançak "awtomatly" kuwwaty 191 at güýjüne deň bolan 2,5- litrlik hereketlendiriji, ýa-da DST sekiz basgançak "robotly" 281 güýçli, 2,5 litrlik motor. Priwody , toplumyna baglylykda, ýa-ha öňki, ýa-da doly bolup bilýär.   

2023-nji model ýylynyň täzelenen Kia Sorento-synyň bahasy ABŞ-da her baza toplumy üçin 29 990 dollardan başlanýar. 

düýn 14:21
12141

«Ýylyň awtoulagy» bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

«Ýylyň awtoulagy» (Car of the Year 2022) baýragynyň guramaçylary ýedi ýeňijini yglan etdiler. Şort-liste bäş sany elektromobil we içinden otlandyrylýan hereketlendirijili modeliň ikisi girdi.  Renault Austral bilen...

düýn 14:09
13363

Caterpiller doly elektrikleşdirilen ilkinji karýer samoswalyny görkezdi

Caterpillar Arizonanyň karýerleriniň birinde özüniň batareýa bilen işleýän ilkinji agyr ýük ulagynyň janly görkezilişini gurady.  Caterpillar 793 atly prototip iş ýagdaýyna aňrybaş meňzedilen şertlerde öz mümkinçiliklerini...

24.11.2022 22:21
8151

Battista Hyper GT elektriki giperkary birnäçe rekordy goýdy

Kaşaň elektromobilini öndüriji kompaniýa bolan Automobili Pininfarina özüniň doly elektrikleşdirilen Battista Hyper GT giperkary bilen elektromobilleriň arasynda  tizligiň täze rekordyny goýandyny mälim etdi. Awtoulag...

23.11.2022 12:07
19099

Ford hiç mahal peýda bolmajak howpsuzlyk ýassygyny patentledi

Ford kompaniýasy sürüjisiz awtoulaglara niýetlenen adaty däl şekildäki howpsuzlyk ýassyklaryny patentledi. Emma bu ugur golaýda ýapylany sebäpli işläp taýýarllaýyş diňe kagyz ýüzünde galsa gerek diýip, CarBuzz...