Russiýada ilkinji rus Evolute elektromobiliniň satuwy başlandy

  • 29.10.2022 08:02
  • 20496
Russiýada ilkinji rus Evolute elektromobiliniň satuwy başlandy

Russiýanyň "Motorinwest" ulag öndürijisi Evolute i-Pro sedanlaryny satyp başlady diýip, kompaniýanyň habarynda aýdylýar.

"Motorinwest" rus Evolute elektromobilleriniň satlyga çykandygyny bildiriş etdi. Bu Russiýada rus alyjylaryna niýetlenip çykarylan ilkinji elektromobillerdir. Evolute hatarynyň modeli  - sedan i-Pro eýýäm brendiň resmi dilerlerinde bar" - diýip, kompaniýada bellediler.
Sentýabr aýynyň aýagynda "Motorinwestiň" Lipesk oblastyndaky zawodynda Russiýada Evolute brendi astynda ilkinji elektromobilleriň tapgyrlaýyn önümçiligi goýberildi. Konweýerden ilkinji bolup Evolute i-Pro sedan modeli çykdy.
Sedan kuzowly Evolute i-Pro elektromobili ýöreýiş ätiýajy 420 km (NEDC sikli boýunça) bolan  53 kWt sygymly çekiji batareýa bilen enjamlaşdyrylan.  Elektrohereketlendirijisiniň kuwwaty  150 at güýjüne deň.


03.02.2023 11:54
5496

Volvo elektrik sportkary döreder

Volvo brendiň model hataryna belli bir derejede özboluşlylyk goşjak batareýa bilen işleýän sportkar döretmegi göz öňünde tutýar. Kompaniýanyň müdiri Býorn Annwallyň aýtmagyna görä, täze flagman awtomobil öndüriji...

31.01.2023 23:15
8510

Xiaomi-niň elektrokarynyň ilkinji suratlary peýda boldy

Sanly gajetleri bilen tanalýan Hytaýyň Xiaomi korporasiýasynyň ilkinji elektrokary süýnmek dizaýnly ykjam sedan bolar. Muňa geljekki täze ulagyň CarNewsChina tarapyndan neşir edilen suratlary hem şaýatlyk edýär...

27.01.2023 21:05
20097

Russiýanyň ilkinji «Atom» elektromobili aprel-maý aýlarynda görkeziler

«Atom» brendiniň baş direktory Igor Powarazdnýuk TASS agentligine beren interwýusynda rus elektromobiliniň prototipiniň şu ýylyň aprel ýa-da maý aýynda görkeziljekdigini aýtdy. «Ulagyň prototipini ýazda — aprel...

21.01.2023 16:58
9177

Elektromobiller dünýäniň awtoulag bazarynyň 10% -ini eýeledi

2022-nji ýylyň dowamynda dünýäde 7,8 million töweregi elektrokar satyldy. Wall Street Journal gazetiniň hasaplamalaryna görä, bu tutuş bazaryň 10% töweregi - neşir muny rekord görkeziji diýip atlandyrýar. Elektrokarlaryň...