Pekindäki gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi

  • 22.10.2022 15:56
  • 4877
Pekindäki gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi

Pekinde geçirilen gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi diýip, Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) metbugat gullugy habar berýär.

Guramanyň hasabatyna laýyklykda, bu 2018-nji ýylda Günorta Koreýanyň Phýonçhan şäherinde geçirilen Oýunlara garanyňda, 5% köpdür. Olimpiada döwründe 68 milliondan gowrak täze ulanyjy HOK-yň çeşmelerine girdi. Bellenilişi ýaly, türgenler koronawirusa garşy göreş çärelerini göz öňünde tutup, ýaryşyň guralyşyny halapdyrlar.

“2022-nji ýylda Pekinde geçirilen Olimpiada taryhda iň sanly gyşky Olimpiada boldy. Tutuş dünýä boýunça hyzmatdaşlarymyz bilen ýakyn hyzmatdaşlykda öňkülerdenem has köp material, şol sanda sanly platformalarda rekord möçberli material elýeterli boldy. Iki milliarddan gowrak adamdan ybarat auditoriýaly gyşky Olimpiýa oýunlary häzirem dünýäde iň meşhur sport wakalarynyň biri bolmagynda galýar” – diýip, HOK-yň prezidenti Tomas Bah belledi.

Pekindäki Olimpiýa oýunlary 4 – 20-nji fewralda geçirildi. Medal sanawynda ýeňiji 16 altyn, 8 kümüş we 13 bürünç medala mynasyp bolan Norwegiýanyň milli ýygyndysy boldy.


04.02.2023 23:58
9960

Fransiýanyň Olimpiýa alawyny ilkinji bolup kabul etjek şäheri belli boldy

Marsel Fransiýanyň 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň öňüsyrasynda Olimpiýa alawyny kabul etjek ilkinji şäheri bolar. Bu barada ýaryşlaryň guramaçylyk komitetiniň Twitterdäki sahypasyna...

04.12.2022 22:31
7024

Formula-1 boýunça Hytaýyň Gran-prisi resmi taýdan ýatyryldy

Formula-1 boýunça Hytaýyň Gran-prisi indiki möwsümde geçirilmez. Bu barada Formula-1-iň metbugat gullugy resmi görnüşde habar berdi. Hytaýyň 2023-nji ýyldaky Gran-pri ýaryşlary 16-njy aprelde Şanhaýyň trassasynda...

16.11.2022 14:00
3497

Frigiýa şyrdaklary Pariždäki Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň tumarlary boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň resmi tumarlaryny görkezdi. Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) saýtynda habar berlişi ýaly, ýaryşlaryň...

26.09.2022 14:46
4758

Müsür 2036-njy ýyldaky Olimpiadany geçirmek üçin ýurdunyň dalaşgärligini öňe sürer

Müsüriň prezidenti Abdel Fattah as-Sisi Müsür Arap Respublikasyny 2036-njy ýyldaky tomusky Olimpiýa oýunlaryny geçirmek üçin dalaşgär hökmünde görkezmek teklibini makullady. Bu barada Müsüriň Ýaşlar we sport ministri...