Honda täze Prologue krossowerini görkezdi

  • 09.10.2022 07:14
  • 6546
Honda täze Prologue krossowerini görkezdi

Ýaponiýanyň Honda ul­ag öndürijisi ABŞ-da täze Prologue kross­oweri bilen tanyşdyr­dy, ol markanyň model hatarynda CR-V mod­elinden bir basgançak ýokarda durar. Bu barada Honda-nyň met­bugat gullugy habar berýär.

Täze Prologue-niň te­ker bazasynyň ululygy (3094 mm) CR-V- iň­kiden 40 sm diýen ýa­ly uzyn, bu bolsa sü­rüji we ýolagçylar üçin goşmaça giňişlig­iň bolmagyny üpjün edýär. Elektriki priw­odly awtoulag General Motors amerikan ko­nserni tarapyndan el­ektromobiller üçin işlenip taýýarlanan Ultium platformasynda gurlan. Ýapon kom­paniýasy bilen hyzma­tdaşlykda döredilen täze ulagdan başga-d­a,​ Cadillac Lyriq we Chevrolet Blazer EV hem onuň bazasynda durýar.

Ulag öndüriji onuň tehniki häsiýetnamala­ryny heniz takyk aýt­makdan saklanýar. Di­ňe bir zat belli, ol hem Honda Prologue-­niň baza enjamlaşdyr­ylyşy 11 dýuýmlyk ek­ranly mediaulgama eýe bolar we doly priw­od bilen üpjün edile­r.​ 


şu gün 15:32
188

Tesla Model S sowukda iň uzak ýol geçýän ulag bolup çykdy

Täzelenen Tesla Model S-iň batareýalary aýaza gowy çydaýar we sowuk howada iň uzak aralygy geçip bilýär. Norwegiýanyň Motor.no neşiriniň hünärmenleri 29 sany elektrik ulagyny uly göwrümli ýol synagyndan geçirenlerinden...

03.02.2023 11:54
6037

Volvo elektrik sportkary döreder

Volvo brendiň model hataryna belli bir derejede özboluşlylyk goşjak batareýa bilen işleýän sportkar döretmegi göz öňünde tutýar. Kompaniýanyň müdiri Býorn Annwallyň aýtmagyna görä, täze flagman awtomobil öndüriji...

31.01.2023 23:15
8639

Xiaomi-niň elektrokarynyň ilkinji suratlary peýda boldy

Sanly gajetleri bilen tanalýan Hytaýyň Xiaomi korporasiýasynyň ilkinji elektrokary süýnmek dizaýnly ykjam sedan bolar. Muňa geljekki täze ulagyň CarNewsChina tarapyndan neşir edilen suratlary hem şaýatlyk edýär...

27.01.2023 21:05
20184

Russiýanyň ilkinji «Atom» elektromobili aprel-maý aýlarynda görkeziler

«Atom» brendiniň baş direktory Igor Powarazdnýuk TASS agentligine beren interwýusynda rus elektromobiliniň prototipiniň şu ýylyň aprel ýa-da maý aýynda görkeziljekdigini aýtdy. «Ulagyň prototipini ýazda — aprel...