Sentýabr aýynda BYD-yň satuwy rekord derejä ýetdi

  • 06.10.2022 09:46
  • 7949
Sentýabr aýynda BYD-yň satuwy rekord derejä ýetdi

Hytaýyň täze energiýa çeşmeleri bilen işleýän awtomobilleri öndürijisi BYD Co. sentýabr aýynda bassyr ýedinji aýyň jemi boýunça rekord derejeli satuwy hasaba aldy. Ol ilkinji gezek 200 müň bellikden geçdi diýip, Interfax.ru habar berýär.

Şol bir wagtyň özünde, üçünji çärýegiň jemi boýunça hytaý kompaniýasy satuwda Tesla amerikan kompaniýasyndan öňe geçdi.
Geçen aý BYD 201 259 awtoulag satdy, bu bolsa 2021-nji ýylyň sentýabr aýyndaky görkezijiden 2,8 esse (183%) köpdür. Bu barada kompaniýa tarapyndan Gonkongyň fond biržasyna iberilen resminamada aýdylýar. Olardan 7,7 müňden gowragy eksport edildi.
Ýanwar – awgust aýlarynda kompaniýanyň satuwy 1,17 mln boldy, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 3,6 esse (255%) köpdür.
Üçünji çärýekde görkeziji Tesla-nyň 343,83 müň elektromobili bilen deňeşdirilende, takmynan, 534,2 müň awtomobil boldy diýip, DigiTimes Asia belleýär.


03.02.2023 11:54
5496

Volvo elektrik sportkary döreder

Volvo brendiň model hataryna belli bir derejede özboluşlylyk goşjak batareýa bilen işleýän sportkar döretmegi göz öňünde tutýar. Kompaniýanyň müdiri Býorn Annwallyň aýtmagyna görä, täze flagman awtomobil öndüriji...

31.01.2023 23:15
8524

Xiaomi-niň elektrokarynyň ilkinji suratlary peýda boldy

Sanly gajetleri bilen tanalýan Hytaýyň Xiaomi korporasiýasynyň ilkinji elektrokary süýnmek dizaýnly ykjam sedan bolar. Muňa geljekki täze ulagyň CarNewsChina tarapyndan neşir edilen suratlary hem şaýatlyk edýär...

27.01.2023 21:05
20106

Russiýanyň ilkinji «Atom» elektromobili aprel-maý aýlarynda görkeziler

«Atom» brendiniň baş direktory Igor Powarazdnýuk TASS agentligine beren interwýusynda rus elektromobiliniň prototipiniň şu ýylyň aprel ýa-da maý aýynda görkeziljekdigini aýtdy. «Ulagyň prototipini ýazda — aprel...

26.01.2023 12:42
32462

2022-nji ýylda dünýäde iň köp satylan awtoulaglar belli edildi

«Motor1» neşiri we JATO Dynamics konsalting şereketi  dünýäniň iri ýurtlarynda awtoulag satuwynyň netijelerini seljerdi we 2022-nji ýylda iň meşhur awtoulaglaryň adyny aýtdy. Hytaý, 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende...