Türkiýede Samsunda geçýän ýaryşda türkmen samboçylary ýene 3 medal gazandylar

  • 24.09.2022 17:08
  • 21161
Türkiýede Samsunda geçýän ýaryşda türkmen samboçylary ýene 3 medal gazandylar

Türkiýäniň Samsun şäherinde FISU-nyň (Uniwersitet sportunyň halkara federasiýasy) howandarlygy astynda Talyplaryň arasynda başa-baş göreş boýunça dünýä kubogynyň çäklerinde geçýän ýaryşlarda türkmen türgenleri ýene üç medal gazandylar.

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 4-nji ýyl talyby Täzegül Huddyýewa 3-nji ýeri eýeläp, 54 kg agramda kümüş medala mynasyp boldy.
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň 5-nji ýylynyň talyby Nyýazmyrat Babekow 64 kg agramlykda ikinji ýeri eýeledi.
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň ikinji ýyl talyby Bagtyýar Bahramow 79 kg agramlykda çykyş edip, bürünç medalyň eýesi boldy.
Häzirki wagtda Samsunda geçýän ýaryşlarda Türkmenistanyň ýygyndysynyň medal gaznasynda 7 medal bar.


şu gün 09:34
8382

Serdar Berdimuhamedow Katarda dünýä çempionatynyň duşuşygyna tomaşa etdi

3-nji dekabrda Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Taniniň çagyrmagy boýunça Katara sapar bilen baran Prezident Serdar Berdimuhamedow Dohada geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýunlarynyň...

18.11.2022 15:56
11761

Türkiýe 2028-nji ýa-da 2032-nji ýyllaryň futbol boýunça Ýewropa çempionatlaryny geçirmek üçin arza berdi

Türkiýe 2028-nji ýa-da 2032-nji ýyllarda futbol boýunça Ýewropa çempionatlaryny geçirmek üçin UEFA arza berdi diýip, Anadolu ýazýar. UEFA-nyň beýannamasynda 2028-nji we 2032-nji ýyllaryň çempionatlaryny geçirmäge...

15.11.2022 13:28
11974

Türkmen türgenleri Ankarada geçiriljek agyr atletika boýunça Halkara ýaryşa gatnaşar

15-nji noýabrda Ankarada Naim Suleýmanoglunyň hatyrasyna agyr atletika boýunça Halkara ýaryş başlanýar. Bu ýaryşa ýurdumyzyň agyr atletika boýunça ussat türgenleri hem gatnaşar. Türkiýäniň agyr atletika federasiýasynyň...

13.11.2022 21:41
15477

Türkmen samboçylary dünýä çempionatynyň jemleýji gününde ýene 3 medal gazandylar

Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkek şäherinde geçirilen sambo boýunça dünýä çempionatynyň jemleýji gününde —13-nji noýabrda türkmen samboçylary 1 kümüş we 2 sany bürünç medal gazandylar. Bu barada Halkara sambo federasiýasynyň...