Gurbanguly Berdimuhamedow 10-njy oktýabrda Russiýa barar

  • 15.09.2022 17:55
  • 21114
Gurbanguly Berdimuhamedow 10-njy oktýabrda Russiýa barar

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Federasiýa Geňeşiniň spikeri Walentina Matwiýenkonyň çakylygy boýunça 10-njy oktýabrda Russiýa Federasiýasyna barar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Samarkandda Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin bilen duşuşygynyň barşynda habar berdi diýip, RIA Nowosti ýetirýär.

«Şu ýylyň onunjy oktýabrynda Federasiýa Geňeşiniň Spikeriniň çakylygy boýunça Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasyna sapary bolar» - diýip, türkmen Lideri ŞHG-niň sammitiniň çäklerinde duşuşykda aýtdy.

Öň, habar berşimiz ýaly, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak maksady bilen, Özbegistanyň Samarkant şäherinde bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirdi.


şu gün 14:41
1849

Geçen hepde Türkmenistanyň biržasynda 77 mln dollarlyk geleşik baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda umumy bahasy ABŞ-nyň 77 million dollaryndan gowrak bolan geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň...

düýn 22:20
15366

Türkmenistan Özbegistana degişli möçberde muzdsuz suwuklandyrylan gaz berer

«Türkmengaz» döwlet konserni dost-doganlyk kömegi hökmünde Özbegistan Respublikasyna degişli möçberdäki suwuklandyrylan gazy muzdsuz berer. Bu barada degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

düýn 12:26
20815

Azat Jepbarow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň metbugat sekretary wezipesini ýerine ýetirer

«Bereketli toprak» gazetiniň baş redaktory Azat Jepbarowa Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri boýunça metbugat wekili wezipesi ýüklenildi. Bu barada 4-nji fewralda Gurbanguly...

04.02.2023 16:00
30309

GlobalPetrolPrices: Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň 10-lugynda

Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň ilkinji onlugyna girýär. GlobalPetrolPrices portaly tarapyndan düzülen awtomobil ýangyjynyň bahalarynyň dünýä reýtinginde ýurdumyz 8-nji orny eýeleýär. Türkmenistanda...