ÝB dört aýda rekord mukdarda Gün energiýasyny öndürdi

  • 12.09.2022 23:58
  • 4584
ÝB dört aýda rekord mukdarda Gün energiýasyny öndürdi

Maý aýyndan awgust aýy aralygynda Ýewropa Bileleşigi (ÝB) Gün panelleriniň kömegi bilen 99 terawatt/sagatdan köp elektrik energiýasyny öndürdi, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 28% köpdür. Bu barada garaşsyz analitiki merkez Ember-iň maglumatlaryna salgylanyp, Bloomberg agentligi habar berýär. Muny gazeta.ru ýetirýär.

“2022-nji ýylyň tomsunda Ýewropa Gün energiýasyny öndürmek boýunça rekord eýesi boldy – ol maý aýyndan awgust aýy aralygynda ÝB-niň energiýa balansynyň 12%-ini emele getirdi. Bellenilen döwürde Gün panelleriniň kömegi bilen 99,4 terawatt/sagat elektrik energiýasyny öndürmek başartdy” – diýlip, materialda bellenildi.

Analitikleriň maglumatlaryna görä, gaz elektrik stansiýalaryny ulanyp, şeýle mukdarda elektrik energiýasyny öndürmek 29 mlrd ýewro düşerdi. Şol bir wagtyň özünde, ýaşyl energiýanyň önümçiliginiň ýokarlanmagy Ýewropanyň gymmat we daşky gurşaw üçin zyýanly ýangyja garaşlylygy azaltmaga çalyşýandygyny görkezýär.
Hünärmenler Gün energiýasyna maýa goýumlaryň özüni ödeýändigi, sebäbi bu energiýanyň her terawatt/sagadynyň ummasyz pul tygşytlamaga kömek edendigi bilen ylalaşýarlar. Ýeri gelende bellesek, häzirki wagtda Ýewropada gurulýan elektrik stansiýalarynyň sany köpelýär welin, indi her tomus howpsuz energiýany öndürmek boýunça rekordlar goýlup bilner.


01.12.2022 08:55
5575

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň energetika ministrini kabul etdi

30-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň energetika ministri Ali Akbar Mehrabiany kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki ugurlary ara...

09.11.2022 18:26
5881

Müsürde dünýäniň iň iri ýel elektrik stansiýalarynyň biri gurlar

Birleşen Arap Emirlikleri we Müsür dünýäde iri ýel elektrik stansiýalarynyň birini gurmak hakynda ylalaşdylar. Bu barada “WAM” agentligine salgylanyp, tengrinews.kz habar berýär. Nygtalyşy ýaly, Birleşen Arap Emirlikleriniň...

29.10.2022 11:50
7008

“Türkmenenergo” “Özbegistanyň milli elektrik ulgamlary” kompaniýasy bilen goşmaça Ylalaşyk baglaşar

Energetika ministrliginiň “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasy Özbegistan Respublikasynyň “Özbegistanyň milli elektrik ulgamlary” paýdarlar jemgyýeti bilen baglaşylan şertnama goşmaça Ylalaşygy...

26.10.2022 09:34
8903

Özbegistan Türkmenistandan elektrik energiýasyny satyn alar

Özbegistan Türkmenistandan elektrik energiýasyny satyn alar. Bu barada Özbegistanyň prezidentiniň metbugat sekretary Şerzod Asadowa salgylanyp, UzDaily habar berýär. Muny centralasia.media ýetirýär. Asadow ýakynda...