Şu gün Aşgabatda gysga wagtlyk ýyldyrymly ýagyş ýagmagyna garaşylýar

  • 10.09.2022 09:55
  • 27764
Şu gün Aşgabatda gysga wagtlyk ýyldyrymly ýagyş ýagmagyna garaşylýar

Şu gün, 10-njy sentýabrda Aşgabatda gysga wagtlyk ýyldyrym çakyp, ýagyş ýagmagyna garaşylýar. Gündizine temperatura takmynan +30, gijesine +18...+22 dereje bolar diýip, Turkmenportal meteojurnal neşirine salgylanyp habar berýär.

Emma muňa garamazdan, indiki hepde temperatura birnäçe dereje ýokary galar.
Salkyn gijeleriň hem wagtynyň biraz aňyrrak süýşmegi mümkin. 
Umuman alaňda, Aşgabatda we Türkmenistanyň ähli çäginde  temperatura durnukly ýagdaýda kadadan 1... 1,5 dereje ýokary bolmagynda galar.


30.11.2022 01:06
47012

Türkmenistana sowuk hem ýagynly howa aralaşýar

Türkmenistanda eýýäm şu hepdäniň ortalaryndan howanyň üýtgäp, sowuk hem ýagynly howa akymynyň aralaşmagyna garaşylýar. Sişenbe güni demirgazykda sebitlerde gije termometriň sütünjigi -2 — -7 gradusa düşüp biler...

14.11.2022 20:46
41053

Türkmenistanda içerki gatnawlaryň täzelenen tertibi neşir edildi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Awiakompaniýa uçuşlaryň rejesiniň üýtgäp bilýändigini belläp...

07.11.2022 12:57
22726

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...

07.10.2022 15:11
34697

Türkmenistanyň günbatarynda güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar

10-njy oktýabrda Türkmenistanyň Balkan welaýatynda tizligi sekuntda 14-19 metre ýetýän güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar diýip, «Meteožurnal» neşiri habar berýär. Hazar deňziniň orta böleginde tizligi sekuntda...