Şu gün Aşgabatda gysga wagtlyk ýyldyrymly ýagyş ýagmagyna garaşylýar

  • 10.09.2022 09:55
  • 27919
Şu gün Aşgabatda gysga wagtlyk ýyldyrymly ýagyş ýagmagyna garaşylýar

Şu gün, 10-njy sentýabrda Aşgabatda gysga wagtlyk ýyldyrym çakyp, ýagyş ýagmagyna garaşylýar. Gündizine temperatura takmynan +30, gijesine +18...+22 dereje bolar diýip, Turkmenportal meteojurnal neşirine salgylanyp habar berýär.

Emma muňa garamazdan, indiki hepde temperatura birnäçe dereje ýokary galar.
Salkyn gijeleriň hem wagtynyň biraz aňyrrak süýşmegi mümkin. 
Umuman alaňda, Aşgabatda we Türkmenistanyň ähli çäginde  temperatura durnukly ýagdaýda kadadan 1... 1,5 dereje ýokary bolmagynda galar.


düýn 17:36
25645

Fewralyň ilkinji günleri Türkmenistanda ýagyşly, ýöne maýyl bolar

Fewral aýynyň ilkinji günlerinde Türkmenistanda maýyl, emma ýagyşly howa bolar. Ýurdumyzyň sebitlerinde +19 gradusa çenli gyzar. Bu barada Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa...

29.01.2023 15:38
34499

Türkmenistanyň käbir ýerlerinde howa +20 gradusa çenli maýlar

Türkmenistanda uzaga çeken adatdan daşary aýazly howa geljek hepdede gowşar. Ýurdumyzyň käbir ýerlerinde +20 gradusa çenli maýyl bolar diýip, «Meteožurnal» neşiri ýazýar. Howanyň maýlamagy sowuk howa akymynyň Alynky...

28.01.2023 08:37
49061

«Türkmenhowaýollary» 1-nji fewraldan halkara gatnawlarynyň tertibini neşir etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda halkara howa gatnawlarynyň 2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Gatnawlar Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrylar...

28.01.2023 08:28
34277

«Türkmenhowaýollary» içerki awiagatnawlaryň täzelenen tertibini neşir etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Täze tertip 2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan hereket eder. Awiakompaniýa uçuşlaryň wagtynyň üýtgäp biljekdigini...