Geçen alty aýda iň köp nebit gazyp alan ýurtlar mälim edildi

  • 26.08.2022 09:53
  • 21511
Geçen alty aýda iň köp nebit gazyp alan ýurtlar mälim edildi

Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Russiýa we Saud Arabystany Patyşalygy şu ýylyň geçen alty aýynda dünýäniň iň köp nebit gazyp alýan 3 ýurdy boldy. Bu barada rus tarapynyň resmi çeşmelerine salgylanyp, “Trend” agentligi habar berýär.

Bellenilişi ýaly, iýun aýynda ABŞ her günde — 12,04 million barrel, Russiýa 10,667 million barrel, Saud Arabystany Patyşalygy bolsa 10,646 million barrel nebit çig malyny gazyp aldy. Şu ýylyň alty aýynda Russiýa jemi 263,3 million tonna nebit çykaryp, munuň özi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 3,3 göterim artykdyr.


06.12.2022 23:34
6318

OPEK+ ministrleri nebit çykarmagyň häzirki çäklendirmesini saklamagy karar etdiler

OPEK+ ministrleri  nebit  çykarmagyň häzirki çäklendirmesini saklap galmagy karar etdiler diýip, bileleşigiň metbugat relizinde aýdylýar. OPEK+ ministrleriniň gözegçilik komitetiniň indiki duşuşygyny 1-nji fewralda...

17.11.2022 08:08
5294

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...

12.11.2022 08:25
6032

Oktýabrda dünýäde nebitgaz buraw desgalarynyň sany yzygider alty aýlap köpeldi

Oktýabr aýynda dünýäde işledilýän nebit-gaz buraw desgalarynyň sany alty aýyň jemi boýunça yzygider köpeldi we 2020-nji ýylyň martyndan bäri — iki ýyldanam gowrak wagtyň içinde aňrybaş mukdara ýetdi. Muňa Amerikanyň...

04.11.2022 12:23
2702

Saudi Aramco-nyň çärýek girdejisi 39% ýokarlandy

Saud Arabystanynyň Saudi Aramco döwlet kompaniýasynyň III çärýekde arassa girdejisi 42,4 mlrd dollar boldy, bu bolsa bir ýyl ozalkydan ($30,4 mlrd) 39,5% köpdür. Bu barada kompaniýa salgylanyp, interfax.ru habar...