Beýik Britaniýada gurakçylyk zerarly agyz suwunyň satuwy çäklendirildi

  • 14.08.2022 23:54
  • 18643
Beýik Britaniýada gurakçylyk zerarly agyz suwunyň satuwy çäklendirildi

Londonda Aldi supermarketi alyjylara agyz suwuny almakda çäklendirme girizdi, her adama diňe bäş çüýşä çenli agyz suwuny almaga rugsat berilýär. Bu barada The Independent habar berýär.

"Size we goňşularyňyza zerur bolan azyk önümlerini tapmaga kömek bermek üçin çäklendirmeler hökmandyr" - diýip bildirişde aýdylýar.

Angliýanyň sekiz welaýatynda yglan edilen gurakçylyk bilen bagly şu karar kabul edildi. Ýurtda howa adatdan daşary yssy, derýalaryň we suw howdanlarynyň guramagy suw ýetmezçiligine getirdi.
Ýakynda, Beýik Britaniýanyň ilatyna, suw ýetmezçiliginiň öňüni almak üçin, suwa düşeninde bir minut az düşmek maslahat berildi.


16.12.2022 15:51
9427

«Garri we Megan» serialy Netflix-iň iň üstünlikli dokumental relizi boldy

Şazada Garri bilen Megan Marklyň arasyndaky gatnaşyklaryň taryhyna we olaryň patyşalyk ygtyýarlyklaryny öz üstlerinden aýyranlaryndan soňky durmuşyna bagyşlanan “Garri we Megan” serialy dokumental taslamalaryň...

10.12.2022 17:31
7618

Beýik Britaniýada Karl III-iň portreti bilen ilkinji teňňeler dolanyşyga girdi

Beýik Britaniýanyň poçta bölümleri patyşa Karl III-iň portreti bilen 50 pens bahaly teňňeleri alyp başladylar, ol ýerde şeýle teňňelerden 4,9 mln sanysy kabul ediler diýip, Beýik Britaniýanyň Patyşalyk zikgehanasy...

07.12.2022 14:43
11223

Beýik Britaniýada Garri Potteriň keşbi bilen teňňeler çykaryldy

Beýik Britaniýada Garri Potteriň keşbi bilen dört sany ýubileý teňňe çykaryldy. Bu barada Daily Mail habar berýär diýip, novosti.kg belleýär. Baş gahrymandan başga-da, “Hogwarts-Ekspress” otlusy, professsor Dambldor...

29.11.2022 13:23
9889

Ýelizaweta II-niň Jaguar-y 39200 funt sterlinge satyldy

Ýelizaweta II-niň münen doly priwodly Jaguar-y auksionda 39 müň funt sterlingden gowrak pula satyldy. Iňlis şa zenany 2009-njy ýylda goýberilen bu ulagyň ilkinji we ýeke-täk eýesi bolupdyr diýip, MIR24 habar berýär...