Türkiýede 1 mlrd dollarlyk nebit gorlary ýüze çykaryldy

  • 01.07.2022 09:31
  • 4959
Türkiýede 1 mlrd dollarlyk nebit gorlary ýüze çykaryldy

Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Adana şäherindäki iki guýudan ýokary hilli nebitiň tapylandygyny we onuň gorlarynyň bir mlrd dollar bilen bahalandyrylýandygyny aýtdy. Bu barada “16haber” neşirine salgylanyp, lenta.ru habar berýär.

Şeýle-de, döwlet baştutany ýurduň häzirki ykdysady ýagdaýy barada belläp, raýatlary birneme sabyr etmäge çagyrdy. “Biz 2023-nji ýylyň fewral – mart aýlaryna çenli inflýasiýanyň derejesini ep-esli peselderis” – diýip, ol aýtdy.
Maý aýynyň netijesine görä, Türkiýede ýyllyk inflýasiýa 73,5 göterime ýetip, 24 ýylyň içinde rekord derejeli boldy. 2022-nji ýylda bahalaryň ösüşi 1998-nji ýyldaky iň ýokary görkezijiden geçdi. Şol wagt ýurt ykdysady çökgünlige we durnuksyz koalision hökümetdäki özgertmelere sezewar bolupdy. 


06.12.2022 23:34
6318

OPEK+ ministrleri nebit çykarmagyň häzirki çäklendirmesini saklamagy karar etdiler

OPEK+ ministrleri  nebit  çykarmagyň häzirki çäklendirmesini saklap galmagy karar etdiler diýip, bileleşigiň metbugat relizinde aýdylýar. OPEK+ ministrleriniň gözegçilik komitetiniň indiki duşuşygyny 1-nji fewralda...

17.11.2022 08:08
5294

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...

12.11.2022 08:25
6034

Oktýabrda dünýäde nebitgaz buraw desgalarynyň sany yzygider alty aýlap köpeldi

Oktýabr aýynda dünýäde işledilýän nebit-gaz buraw desgalarynyň sany alty aýyň jemi boýunça yzygider köpeldi we 2020-nji ýylyň martyndan bäri — iki ýyldanam gowrak wagtyň içinde aňrybaş mukdara ýetdi. Muňa Amerikanyň...

04.11.2022 12:23
2702

Saudi Aramco-nyň çärýek girdejisi 39% ýokarlandy

Saud Arabystanynyň Saudi Aramco döwlet kompaniýasynyň III çärýekde arassa girdejisi 42,4 mlrd dollar boldy, bu bolsa bir ýyl ozalkydan ($30,4 mlrd) 39,5% köpdür. Bu barada kompaniýa salgylanyp, interfax.ru habar...