29-njy iýunda Aşgabatda VI Hazar sammiti geçiriler

  • 22.06.2022 17:40
  • 15666
29-njy iýunda Aşgabatda VI Hazar sammiti geçiriler

Aşgabatda 29-njy iýunda Altynjy Hazar sammiti geçiriler diýip, çarşenbe güni RF-niň DIM-niň resmi wekili Mariýa Zaharowa habar berdi.

Sammitiň öňýanynda Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň duşuşygy geçiriler.
Altynjy Hazar sammiti ilkibaşda 2021-nji ýylda geçirilmelidi, soňra ol 2022-nji ýyla süýşürildi. Sammite Russiýanyň, Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň we Eýranyň wekilleriniň gatnaşmagyna garaşylýar.
Bäşinji Hazar sammiti 2018-nji ýylda Gazagystanyň Aktau şäherinde geçirilipdi.


şu gün 17:46
91

Türkmenistanda «Ýylyň gümrük nokady» we göreldeli gümrük işgärleri yglan edildi

Ahal welaýat gümrükhanasynyň Artyk awtoýol gözegçilik-geçiriş ýerindäki «Artyk» gümrük nokady «Ýylyň gümrük nokady» diýlip yglan edildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň resmi saýty habar berýär...

şu gün 17:03
2

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkiýäniň we Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jins matalaryny hem-de nah ýüplügi satyn aldylar. Netijede jemi bahasy ABŞ-nyň...

şu gün 16:56
2114

Wýaçeslaw Wolodin Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň öňünde çykyş etdi

Aşgabada resmi saparynyň çäklerinde RF-niň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň öňünde çykyş etdi. Wolodiniň çykyşynda bellemegine görä, parlamentleriň özara gatnaşyklaryny...

şu gün 16:43
56

Wýaçeslaw Wolodin «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda gül goýdy

Aşgabada resmi sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin hem-de wekiliýetiň agzalary «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda gül goýdular. «Halk hakydasy» ýadygärlikler...