Eýranly agyr atletikaçy Gresiýada dünýä rekordyny goýup, altyn medala eýe boldy

  • 11.05.2022 19:45
  • 23207
Eýranly agyr atletikaçy Gresiýada dünýä rekordyny goýup, altyn medala eýe boldy

Eýranly agyr atletikaçy Alireza Ýusefi Gresiýada ýetginjekleriň arasynda agyr atletika boýunça geçen Dünýä çempionatynda silterläp 109 kilogramdan ýokary bolan agramy göterdi diýip, IRNA habarlar agentligi habar berýär.

2-nji maýda Gresiýada ýetginjekleriň arasynda agyr atletika boýunça dünýä çempionaty badalga aldy. Şonda Ýusef birden silterläp almakda 177 kg agramy götermegiň hötdesinden geldi we bu ýaryşda altyn medal gazandy.
Şeýle hem, silterläp götermegiň üçünji synanyşygynda 239 kg agramy göterip, dünýä rekordyny goýdy we altyn medal gazandy.


şu gün 16:15
3326

Messi Ýewropanyň iň gowy 5 ligasyndaky gol sany boýunça Ronaldudan öňe geçdi

Fransiýanyň çempionatynyň 37-nji tapgyrynda «Strasbur» bilen geçirilen oýunda «Pari Sen-Žermeniň» hüjümçisi Lionel Messi bir gol geçirdi. Argentinaly futbolçy Ýewropanyň iň gowy 5 ligasynda 496-njy goluny geçirdi...

şu gün 11:52
4880

«PSŽ» 11-nji gezek Fransiýanyň çempiony bolup, rekord goýdy

Möwsümiň netijeleri boýunça «PSŽ» Fransiýanyň çempionatynyň ýeňijisi boldy. Bu çempionlak klubuň taryhynda 11-nji ýeňişdir. Gazanylan çempionlyklaryň sany boýunça «PSŽ» Fransiýanyň milli rekordyny täzeledi. Öň...

25.05.2023 11:43
15450

Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndysynyň CAFA-2023-däki garşydaşlary belli boldy

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy şu ýylyň 10-20-nji iýuny aralygynda Daşkentde (Özbegistan) we Bişkekde (Gyrgyzystan) geçiriljek CAFA Nations Cup 2023 ýaryşynyň toparlaýyn tapgyrynyň çäklerinde garşydaşlaryny...

25.05.2023 10:12
27320

Çehiýaly türgen 9,5 sagatlap plankada saklanyp, dünýä rekordyny täzeledi

Çehiýanyň ýaşaýjysy kese plankada 9,5 sagatlap saklanyp, dünýä rekordyny täzeledi diýip, UPI ýazýar. Ýozef Şalek plankada dokuz sagat 38 minut 47 sekuntlap durmak bilen, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Ozal...