Ferrari tormozyndaky kemçilik sebäpli, Hytaýda 2,2 müňden gowrak sportkaryny yzyna alýar

  • 23.04.2022 15:07
  • 9891
Ferrari tormozyndaky kemçilik sebäpli, Hytaýda 2,2 müňden gowrak sportkaryny yzyna alýar

Sport çapyşyk awtoulaglarynyň italýan öndürijisi Ferrari tormoz ulgamyndaky näsazlyk bilen bagly hytaý bazaryndan 2,2 müňden gowrak ulagy yzyna alýar. Bu barada anna güni HHR-yň bazaryny düzgünleşdirmek boýunça döwlet müdirligi habar berdi.

"2022-nji ýylyň 30-njy maýyndan başlap italýan öndürijisi 2010-njy ýylyň 2-nji martyndan 2019-njy ýylyň 12-nji martyna çenli döwürde öndürilen 458 Italiýa, 458 Speciale,458 Speciale A, 458 Spider, 488 GTВ we 488 Spider seriýaly awtoulaglaryň bir bölegini yzyna alýar. Jemi 2 222 awtoulag yzyna kabul ediler" diýip, düzgünleşdirijiniň habarynda aýdylýar.

Müdirligiň anyklamagyna görä, agzalan modellerde tormoz suwuklygynyň syzýan ýeriniň bolmagy mümkin, bu bolsa tormozyň işleýşini peseldip ýa-da tormoz ulgamynyň ýatmagyna getirip biler.


26.01.2023 12:42
29623

2022-nji ýylda dünýäde iň köp satylan awtoulaglar belli edildi

«Motor1» neşiri we JATO Dynamics konsalting şereketi  dünýäniň iri ýurtlarynda awtoulag satuwynyň netijelerini seljerdi we 2022-nji ýylda iň meşhur awtoulaglaryň adyny aýtdy. Hytaý, 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende...

08.01.2023 23:19
20971

Xiaomi-niň awtoulagynyň ilkinji suratlary neşir edildi

«Hytaý awtoulaglary» Xiaomi-niň Hytaýyň jemgyýetçilik ýollarynda synag edilýän ilkinji awtoulagynyň suratlaryny, şeýle hem olaryň hytaý çeşmelerinden alnan bahalary baradaky maglumatlary çap etdi. Xiaomi-niň ilkinji...

16.11.2022 23:43
8306

BMW Hytaýda akkumulýator çykarmak boýunça taslama 1,4 mlrd dollar goýar

Germaniýanyň Bayerische Motoren Werke AG-si bilen Hytaýyň Brilliance China automotive Holdings Ltd.-niň bilelikdäki BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA) kärhanasy Hytaýyň demirgazyk-gündogarynda ýerleşen Lýaonin...

13.11.2022 12:05
9141

Koronawirus ýaýrawy zerarly 2022-nji ýylyň Pekin awtosalony ýatyryldy

Pekinde geçmeli Halkara awtoulag sergisiniň guramaçylary Hytaýyň çäginde koronawirus bilen bagly ýagdaýyň çylşyrymlaşmagy bilen bagly bu ýyl çäräni ýatyrmagy karar etdiler. Ilkibaşda motor şüweleňi aprel aýynda...