KHBS: Lewandowskiý “Barselona” bilen şertnamany ylalaşdy

  • 13.04.2022 14:30
  • 11687
KHBS: Lewandowskiý “Barselona” bilen şertnamany ylalaşdy

Polşanyň milli ýygyndysynyň we Mýunheniň “Bawariýasynyň” hüjümçisi Robert Lewandowskiý tomusky transfer penjiresinde “Barselona” geçmek barada ylalaşdy. Bu barada sport.interia.pl habar berýär.

Portalyň maglumatlaryna görä, taraplar Lewandowskiniň “Bawariýa” bilen şertnamasynyň 2023-nji ýylyň iýun aýyna çenli hereket edýändigine garamazdan, şu tomus üç ýyllyk şertnama baglaşmak barada ylalaşdylar. “Barselonadan” başga-da, “PSŽ”, “Mançester Siti” we “Liwerpul” transfer bilen bagly gepleşikleri geçirdi. 
Geçmek baradaky soňky söz “Bawariýanyň” tarapynda galýar. Bellenilişi ýaly, Mýunheniň klubunyň ýolbaşçylygy 33 ýaşly hüjümçiniň geçmegini gadagan edip biler. Ýöne neşir Lewandowskä ýakyn çeşmelere salgylanyp, polşaly hüjümçiniň “Barselona” geçmek ähtimallygynyň has ýokarydygyny nygtaýar.


şu gün 09:09
7184

Argentina Awstraliýadan üstün çykyp, dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final duşuşygynda Argentinanyň futbolçylary Awstraliýadan üstün çykdylar. Al-Raýanda geçen duşuşyk 2:1 hasabynda tamamlandy. Argentinanyň düzüminde Lionel...

düýn 23:29
7027

Niderlandlar ABŞ-ny ýeňip, dünýä çempionatynyň 1/4 finalyna çykdylar

Niderlandlar Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykmagy başaran ilkinji ýygyndy boldy. 1/8 final tapgyrynda olar ABŞ-ny 3:1 hasabynda ýeňdiler. Ýeňiji bolanlaryň düzüminde Memfis...

düýn 16:06
13339

Şotlandiýada futbolçylar üçin täze düzgünler girizilýär

Şotlandiýada profess­ional futbolçylara oýnuň öňüsyrasynda we ondan soňky gün tür­genleşiklerde kelle bilen oýnamak gadagan ediler. Bu Glazgo uniwersitetiniň öňki oýunçylaryň kelle beýnisiniň kesellerin­den üç...

düýn 09:19
13854

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun güni tamamlandy. 2-nji dekabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 3-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. G topar Doha, «974» stadiony Serbiýa – Şweýsariýa – 2:3 (2:2)...