Ý.Gurbannazarowa Türkmenistanda Adalatçy wezipesine gaýtadan saýlandy

  • 03.04.2022 16:20
  • 17057
Ý.Gurbannazarowa Türkmenistanda Adalatçy wezipesine gaýtadan saýlandy

Milli Geňeşiň Mejlisiniň 2-nji aprelde geçirilen on ýedinji mejlisinde Ýazdursun Gurbannazarowa Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil (Adalatçy) wezipesine saýlandy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

«Adalatçy hakynda» Kanuna laýyklykda, deputatlaryň garamagyna 3 sany dalaşgär hödürlenildi. Deputatlar gizlin ses bermek arkaly saýlaw geçirdiler.
Milli Geňeşiň Mejlisi «Adalatçyny saýlamak hakynda» biragyzdan karar kabul etdi.
Belläp geçsek, Ýazdursun Gurbannazarowa 2017-nji ýylyň martynda Türkmenistanda ilkinji Adalatçy saýlandy. Kanunçylyga laýyklykda, ol bu wezipede bäş ýyl işledi.


28.11.2022 16:28
9291

Türkmenistanyň Halk Maslahaty Koreýanyň Milli Assambleýasy bilen hyzmatdaşlyk Ähtnamasyna gol çekdi

28-nji noýabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty bilen Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň arasynda özara hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ähtnama gol çekmek dabarasy geçirildi. Dabara Türkmenistanyň...

25.11.2022 17:33
19253

Gurbanguly Berdimuhamedow noýabrda Koreýa Respublikasyna resmi sapar bilen barar

Şu ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreýa Respublikasyna boljak birinji resmi sapary parlament ugry boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda...

24.11.2022 14:58
54649

Türkmenistanda zähmet haklaryny 10% ýokarlandyrmak meselesine gaýtadan serediler

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetinde zähmet haklaryny, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny, talyp we diňleýji haklaryny 10 göterim ýokarlandyrmak...

24.11.2022 01:33
20618

Halk Maslahaty 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny gaýtadan seretmek üçin Mejlise gaýtardy

Milli  Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakyndaky Kanunyň taslamasyny üstünde işlemek  üçin Milli Geňeşiň Mejlisine gaýtarmagy teklip etdi. Şondan soňra ony Halk Maslahatyna gaýtadan...