29-njy mart: Türkmenistanyň çäginde boljak howanyň ýagdaýy

  • 29.03.2022 08:00
  • 7575
29-njy mart: Türkmenistanyň çäginde boljak howanyň ýagdaýy

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň 29-njy martda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny siziň dykgatyňyza ýetirýär.

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5... +7°, gündizine +11... +13° maýyl bolar. Howanyň basyşy 740 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +9°, gündizine +13... +18°, kenarýaka etraplarynda +6... +11° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +9... +11°, basyşy 767 mm, çyglylygy 45 — 65%.
Awazada: howa +8... +10°, basyşy 775 mm, çyglylygy 50 — 70%.
Balkanabat şäherinde: howa +13... +15°, basyşy 774 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, irden az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +8°, gündizine +8... +13°, günorta-gündogar etraplarynda +16°-a çenli maýyl bolar.
Änew şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 750 mm, çyglylygy 35 — 55%.
Tejen şäherinde: howa +13... +15°, basyşy 760 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +6... +11°, gündizine +9... +14° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +12... +14°, basyşy 757 mm, çyglylygy 30 — 50%.
Baýramaly şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 755 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, welaýatyň günorta etraplarynda az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5... +10°, gündizine +8... +13°, günorta etraplarynda +16°-a çenli maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +11... +13°, basyşy 759 mm, çyglylygy 35 — 55%.
Kerki şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 754 mm, çyglylygy 40 — 60%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan tizligi sekuntda 9 — 14 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +6°, gündizine +6... +11° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +8... +10°, basyşy 767 mm, çyglylygy 40 — 60%.
Köneürgenç şäherinde: howa +7... +9°, basyşy 769 mm, çyglylygy 45 — 65%.


14.11.2022 20:46
40106

Türkmenistanda içerki gatnawlaryň täzelenen tertibi neşir edildi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 1-nji noýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Awiakompaniýa uçuşlaryň rejesiniň üýtgäp bilýändigini belläp...

07.11.2022 12:57
22048

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (07.11 — 13.11)

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň (7-13-nji noýabr) dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny...

07.10.2022 15:11
34497

Türkmenistanyň günbatarynda güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar

10-njy oktýabrda Türkmenistanyň Balkan welaýatynda tizligi sekuntda 14-19 metre ýetýän güýçli şemalyň öwüsmegine garaşylýar diýip, «Meteožurnal» neşiri habar berýär. Hazar deňziniň orta böleginde tizligi sekuntda...

18.09.2022 23:59
22262

Türkmenistanda geljek hepdäniň howa maglumaty (19.09 — 25.09)

Türkmenistanda sentýabr aýy yssy bolup gelýär. Geçen hepde bilen deňeşdirilende, ýurt boýunça ortaça aňrybaş temperatura 4 dereje diýen ýaly ýokary bolup, +35 dereje bolar. Aşgabatda we Ahal welaýatynda ortaça...