Sportuň suw görnüşleri boýunça dünýä çempionaty Ýaponiýadan Wengriýa geçirildi

  • 25.03.2022 15:10
  • 3458
Sportuň suw görnüşleri boýunça dünýä çempionaty Ýaponiýadan Wengriýa geçirildi

Şu ýylyň tomsunda – 2022-nji ýylyň 18-nji iýunyndan 3-nji iýuly aralygynda Budapeştde sportuň suw görnüşleri boýunça nobatdan daşary dünýä çempionaty geçiriler. Azertag.az-nyň habar bermegine görä, Halkara suwda ýüzmek federasiýasy (FINA) şu gün şeýle netijä geldi. 

Şu gün irden Wengriýanyň premýer-ministri Wiktor Orban özüniň halka radio ýüzlenmesinde FINA-nyň prezidenti Huseýn Al-Musallam bilen ylalaşyk gazanylandygyny mälim etdi. “Biziň ýurdumyz türgenlere 2022-nji ýylyň tomsunda sportuň suw görnüşleri boýunça dünýä çempionatyny geçirmegi kepillendirýär” – diýip, Orban aýtdy. 

Ýatlap geçsek, Wengriýanyň paýtagty 2017-nji ýylda sportuň suw görnüşleri boýunça dünýä çempionatyny kabul edipdi. 

Mesele ilkibaşda 2022-nji ýylyň 13 – 29-njy maýynda Ýaponiýanyň Fukuoka şäherinde meýilleşdirilen sportuň suw görnüşleri boýunça dünýä çempionatynyň 2023-nji ýylyň 14 – 30-njy iýulyna geçirilmegi bilen ýüze çykdy. Bu hem Omicron COVID-19-yň ýaýramagynyň netijeleri we häzirki wagtda Ýaponiýada kabul edilen pandemiýa garşy göreş çäreleri bilen baglanyşykly bolup geçdi diýip, FINA-nyň metbugat relizinde aýdylýar.


24.11.2022 00:31
7115

DÇ — 2022: Germaniýanyň ýygyndysy Ýaponiýadan ýeňildi

Germaniýanyň milli ýygyndysynyň futbolçylary Katardaky dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň birinji duşuşygynda Ýaponiýadan 1:2 hasapda ýeňildiler. Dohada geçirilen duşuşygyň 33-nji minudynda Ilkaý Gündogan...

10.10.2022 12:19
3209

Maks Werstappen “Formula-1-iň” iki gezek çempiony boldy

“Red Bulluň” sürüjisi Maks Werstappen “Formula-1” ulag klasyndaky awtoýaryşlar boýunça dünýä çempionatynyň iki gezek ýeňijisi boldy. Eger-de niderlandiýaly birinji titulyny soňky ýaryşyň soňky aýlawynda gazanan...

15.07.2022 16:09
4585

2025-nji ýylda ýeňil atletika boýunça dünýä çempionaty Tokioda geçiriler

Ýeňil atletika federasiýalarynyň halkara assosiasiýasynyň (World Athletics) Geňeşi Tokio şäherini 2025-nji ýylda geçiriljek dünýä çempionatynyň hojaýyny hökmünde saýlady. Bu barada World Athletics-iň metbugat gullugy...

12.09.2021 08:08
5836

Ýaponiýa koronawirus sebäpli Klublaýyn dünýä çempionatyny geçirmekden ýüz öwürdi

Ýaponiýa futbol boýunça Klublaýyn dünýä çempionatyny geçirmekden ýüz öwürdi. Bu barada ýurduň Futbol federasiýasynyň web saýtyna salgylanyp, sport-express.ru habar berdi. Çeşmäniň bellemegine görä, bu karar koronawirus...