Pekindäki Olimpiýa oýunlarynda ilkinji ýaryşlar başlady

  • 03.02.2022 23:43
  • 4099
Pekindäki Olimpiýa oýunlarynda ilkinji ýaryşlar başlady

Pekinde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyndan iki gün öň ýaryş programmasy başlandy. 2022-nji ýylyň gyşky Olimpiadasynyň ýaryşlary Pekiniň Milli stadionynda alawyň ýakylmazyndan we Oýunlaryň açyk diýlip yglan edilmezinden iki gün öň, çarşenbe güni başlady.

Çarşenbe güni medal üçin kýorlingçiler göreşdiler. Ýaryş garyşyk düzüm görnüşinde başlady. 
Ilkinji gün oýunlar Norwegiýa bilen Çehiýanyň, Şwesiýa bilen Beýik Britaniýanyň, şeýle-de Awstraliýa bilen ABŞ-nyň, Hytaý bilen Şweýsariýanyň milli ýygyndylarynyň arasynda bolýar.
3-nji fewralda zenanlaryň hokkeý ýaryşynyň oýunlary we fristaýlda erkekler we zenanlar üçin mogulda saýlama ýaryşlary başlanýar.


16.11.2022 14:00
3340

Frigiýa şyrdaklary Pariždäki Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň tumarlary boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk komiteti Olimpiadanyň we Paralimpiadanyň resmi tumarlaryny görkezdi. Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) saýtynda habar berlişi ýaly, ýaryşlaryň...

22.10.2022 15:56
4750

Pekindäki gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi

Pekinde geçirilen gyşky Olimpiýa oýunlaryna iki milliarddan gowrak adam tomaşa etdi diýip, Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) metbugat gullugy habar berýär. Guramanyň hasabatyna laýyklykda, bu 2018-nji ýylda Günorta...

26.09.2022 14:46
4659

Müsür 2036-njy ýyldaky Olimpiadany geçirmek üçin ýurdunyň dalaşgärligini öňe sürer

Müsüriň prezidenti Abdel Fattah as-Sisi Müsür Arap Respublikasyny 2036-njy ýyldaky tomusky Olimpiýa oýunlaryny geçirmek üçin dalaşgär hökmünde görkezmek teklibini makullady. Bu barada Müsüriň Ýaşlar we sport ministri...

26.07.2022 13:24
5687

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň şygary belli boldy

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň şygary “Geliň, Oýunlary giňden açalyň” bolar. Bu barada Olimpiadanyň guramaçylyk komitetiniň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär. Şeýle...