Berdimuhamedow Pakistanda bolan ýertitreme zerarly gynanç bildirdi

  • 08.10.2021 10:19
  • 12466
Berdimuhamedow Pakistanda bolan ýertitreme zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwä we Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri Imran Hana ýurduň Belujistan welaýatynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine hem-de uly möçberli weýrançylyklara getiren ýertitreme zerarly çuňňur gynanç hatyny iberdi.

Döwlet Baştutany şu agyr pursatda gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna, ýakynlaryna ýurdumyzyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan ýürekden gynanjyny we medet beriji sözlerini ýetirdi, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi.

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, Pakistanyň günortasynda 7-nji oktýabra geçilýän gije 5,7 magnitudaly ýertitreme boldy. Ýerasty tolkunlaryň merkezi Kwetta şäherinden 102 km demirgazyk-gündogarda ýerleşýär. Dawn neşiriniň tebigy betbagtçylyklara garşy göreşmek boýunça ýerli müdirlige salgylanyp habar bermegine görä, ýertitremäniň netijesinde aradan çykanlaryň sany 20-ä bardy, 300-den gowrak adam ejir çekdi. 


07.02.2023 09:05
54456

Raşid Meredow türk kärdeşine gynanç bildirdi. Ýer titremäniň pidalarynyň sany 3 müňe golaýlady

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren güýçli ýer titreme zerarly Türkiýäniň daşary işler ministri Mewlýut Çawuşogla gynanç hem medet beriji sözlerini...

07.02.2023 01:22
46143

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýedäki we Siriýadaky ýer titremeleriniň pidalaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana ýurduň günorta-gündogar sebitinde, Siriýa Arap Respublikasynyň...

07.02.2023 01:10
33722

Serdar Berdimuhamedow Türkiýäniň we Siriýanyň Prezidentlerine ýer titreme zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana ýurduň günorta-gündogar sebitinde, Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidenti Başar Al Asada ýurduň demirgazyk...

06.02.2023 20:04
63029

Pidalaryň sany artýar: Türkiýede we Siriýada ýer titremeleriniň pidalary barada maglumat (täzelendi)

Türkiýäniň günorta-gündogarynda Kahramanmaraş welaýatynda epi merkezi ýerleşen ýer titremäniň pidalarynyň sany 1498 ýetdi, 8,5 müňden gowrak adam şikes aldy. Bu barada duşenbe güni Türkiýäniň Hökümetinde Adatdan...