Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýokary derejeli hepdesi başlady

  • 22.09.2021 08:23
  • 4507
Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýokary derejeli hepdesi başlady

Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýokary derejeli hepdesi açyldy. Bu ýyl ol garyşyk tertipde geçiriler: oňa wekiller ýüzbe-ýüz görnüşde hem-de wideoaragatnaşyk arkaly gaýybana gatnaşarlar.

Duşuşygyň esasy mowzuklary koronawirusa, howanyň üýtgemegine garşy göreş, şeýle hem Owganystandaky ýagdaý bolar. Duşuşyga gatnaşmak üçin dünýäniň ýetmişden gowrak liderleri we hökümet baştutanlary ýygnanarlar. Şunuň bilen baglylykda, Nýu-Ýorkda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi, BMG-niň baş edarasynyň töwereklerinde hereket togtadyldy.

Antoniu Guterriş eýýäm Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan we ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden bilen duşuşdy. BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýokary derejeli hepdesi 27-nji sentýabrda tamamlanar.


20.12.2022 11:58
20097

Guterriş: Dünýäde azyk harytlarynyň bahasy 8 aý bäri arzanlap gelýär

Azyk harytlarynyň ählumumy bahasynyň görkezijisi soňky sekiz aýyň dowamynda 15% arzanlady. Bu barada duşenbe güni BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş  metbugat maslahatynda mälim etdi.  "Bütindünýä azyk we oba...

09.12.2022 07:27
5481

BMG Türkmenistanyň teklibi bilen 2023-nji ýyly «Dialog — parahatçylygyň kepili» ýyly diýip yglan etdi

BMG-niň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň teklibi boýunça 2023-nji ýyly «Dialog — parahatçylygyň kepili» halkara ýyly diýip yglan etdi hem-de degişli Kararnamany kabul etdi. Bu barada BMG-niň resmi saýtynda habar...

06.12.2022 09:05
12510

Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürler geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory bilen duşuşdy

Häzirki wagtda Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegi maksat edinýäris diýip, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ»...

06.12.2022 02:19
7393

Serdar Berdimuhamedow amerikan işewürleriniň wekiliýetini kabul etdi

5-nji dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan – ABŞ» işewürler geňeşiniň ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty, «Nicklaus Companies»  kompaniýasynyň baş direktory Jon Rizi, «UGT Renewables» kompaniýasynyň...