Ýelizaweta II 12-nji gezek garry ene boldy

  • 21.09.2021 09:11
  • 14706
Ýelizaweta II 12-nji gezek garry ene boldy

Beýik Britaniýanyň Şa aýaly Ýelizaweta II 12-nji gezek garry ene boldy. Onuň agtygy şa gyzy Beatrisa Ýorkskaýa gyz perzent dünýä indirdi diýip, TASS habar berýär.

Duşenbe güni şa maşgalasynyň saýtynda ýerleşdirilen resmi habarda aýdylyşyna görä, monarhyň ikinji ogly şazada Endrýunyň gyzy bolan şa gyzy Beatrisa hem-de onuň ýoldaşy Edoardo Mapelli-Mossi “18-nji sentýabrda, şenbe güni Londondaky Çelsi we Westminster hassahanasynda gyz perzentleriniň dünýä inendigini habar bermäge şat”. Çaganyň agramy 2,77 kg boldy.

Ýelizaweta II 4-nji iýunda agtygy şazada Garri bilen onuň aýaly Megan Marklyň Lilibet Diana atly gyzy bolanda on birinji gezek garry ene bolupdy. 

33 ýaşly Beatrisa 2020-nji ýylyň iýul aýynda Italiýanyň dworýan maşgalasynyň 37 ýaşly nesli Mapelli-Mossi bilen durmuş gurdy. Baýramçylyk dabarasy geçen ýyl Ýelizaweta II-niň hut özüniň gatnaşan az sanly çäreleriniň biri boldy. Toý sosial araçäk düzgünlerini berk berjaý etmek bilen Windzor galasynyň çäginde geçirildi.


03.02.2023 11:58
10239

Awstraliýa kagyz pullarda Ýelizaweta II-ni patyşa Karl III bilen çalyşmazlyk kararyna geldi

2022-nji ýylda aradan çykan Ýelizaweta II-niň portreti Awstraliýanyň 5 dollarlyk banknotlaryndan ýiter we Britaniýanyň tagty bilen birlikde Awstraliýanyň patyşasy titulyny miras alan ogly Karl III-niň keşbi bilen...

16.12.2022 15:51
9429

«Garri we Megan» serialy Netflix-iň iň üstünlikli dokumental relizi boldy

Şazada Garri bilen Megan Marklyň arasyndaky gatnaşyklaryň taryhyna we olaryň patyşalyk ygtyýarlyklaryny öz üstlerinden aýyranlaryndan soňky durmuşyna bagyşlanan “Garri we Megan” serialy dokumental taslamalaryň...

10.12.2022 17:31
7624

Beýik Britaniýada Karl III-iň portreti bilen ilkinji teňňeler dolanyşyga girdi

Beýik Britaniýanyň poçta bölümleri patyşa Karl III-iň portreti bilen 50 pens bahaly teňňeleri alyp başladylar, ol ýerde şeýle teňňelerden 4,9 mln sanysy kabul ediler diýip, Beýik Britaniýanyň Patyşalyk zikgehanasy...

07.12.2022 14:43
11228

Beýik Britaniýada Garri Potteriň keşbi bilen teňňeler çykaryldy

Beýik Britaniýada Garri Potteriň keşbi bilen dört sany ýubileý teňňe çykaryldy. Bu barada Daily Mail habar berýär diýip, novosti.kg belleýär. Baş gahrymandan başga-da, “Hogwarts-Ekspress” otlusy, professsor Dambldor...