Braziliýa-Argentina futbol duşuşygy polisiýa tarapyndan togtadyldy

  • 06.09.2021 08:08
  • 20016
Braziliýa-Argentina futbol duşuşygy polisiýa tarapyndan togtadyldy

Futbol boýunça Dünýä çempionaty – 2022-niň saýlama tapgyrynyň çäginde Braziliýanyň we Argentinanyň arasyndaky duşuşyk ýedinji minutda togtadyldy. Braziliýanyň polisiýa we migrasiýa gulluklarynyň işgärleriniň meýdançanyň özünde Argentinanyň dört sany futbolçysyny tussag etmäge synanyşygyndan soň, argentinalylar doly düzümi bilen meýdançadan çykdylar.

Gürrüň Emiliano Martines, Emiliano Buendi, Lo Çelso we Kristian Romero hakynda barýar.

Bu oýunçylaryň dördüsi hem Angliýanyň Premýer-ligasynda çykyş edýär. Epidemiologik düzgünlere laýyklykda bolsa, Braziliýa gelýän şahslar, eger-de ýurda gelmezden iki hepde öň Beýik Britaniýa baran bolsalar, onda 14 günlük karantinde galmaly eken.

Habar beriş serişdeleriniň  maglumatlaryna görä, oýunçylar migrasiýa gullugynyň işgärlerine Angliýa barmandyklary barada galp maglumatlary beripdirler. Şol bir wagtyň özünde, Martines we Buendi 28-nji awgustda «Aston Willanyň» düzüminde «Brentforda» garşy oýna çykdylar, Lo Çelso bolsa Romero bilen 29-njy awgustda «Uotforda» garşy oýunda «Tottenhemiň» ätiýaçdaky düzüminde oturdylar.

Ilkibaşda, polisiýa işgärleri argentinaly oýunçylary ýurtdan deport etmek üçin olaryň bolýan myhmanhanasyna bardylar, emma futbolçylar eýýäm futbol oýnuna giden ekenler.

Soňra Futbol boýunça Günorta Amerika konfederasiýasynyň metbugat-gullugy (KONMEBOL) sosial torlarda ýygyndylaryň arasynda duşuşygyň dowam etdirilmejekdigini yglan etdi. Duşuşygyň ykbalyny FIFA-nyň ýolbaşçylary çözer.


şu gün 16:52
94

Marca: Ronaldu “Al-Nasra” geçmäge ýakynlaşdy

Portugaliýaly oýunçy Kriştianu Ronaldu ýakyn wagtda Saud Arabystanynyň “Al-Nasr” futbol kluby bilen şertnama baglaşyp biler. Bu barada “Marca” habar berýär diýip, sport-interfax.ru belleýär. Şertnama iki ýarym...

şu gün 16:12
2481

Taryhda ilkinji gezek futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýnuna zenan eminlik eder

Fransiýaly Stefani Frappar futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň üçünji tapgyrynyň Germaniýa bilen Kosta-Rikanyň milli ýygyndylarynyň arasyndaky oýnuna bellendi we dünýä birinjiliginde esasy...

şu gün 08:29
7984

Dünýä çempionaty — 2022-niň 11-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 11-nji oýun güni tamamlandy. 30-njy noýabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 3-nji tapgyrynyň 4 sany duşuşygy geçirildi. D topar Doha, «Edýukeýşn Siti» stadiony Tunis – Fransiýa – 1:0 (0:0)...

şu gün 08:16
4833

Argentina Polşadan üstün çykdy we ikisi bile pleý-off tapgyryna çykdy

Katarda dünýä çempionaty - 2022-niň toparlaýyn tapgyrynyň üçünji duşuşygynda Argentina Polşadan üstün çykdy. Dohada geçirilen duşuşyk 2:0 hasabynda tamamlandy. Gollary Aleksis MakAlister (46-njy minut) we Ýulian...