Volkswagen täze Polo Sedan bilen tanyşdyrdy

Volkswagen täze Polo Sedan bilen tanyşdyrdy

Volkswagen kompaniýasy ýeňil Polo Sedan awtoulagynyň täze modeli bilen tanyşdyrdy. Awtoulag Günorta Afrika Respublikasyna niýetlenýär we bu ýurda Hindistandan eksport edilýär. Bu baradaky habar kompaniýanyň günorta afrika bölüminiň resmi saýtynda ýerleşdirilipdir.  

Täze ulag Volkswagen Virtus modeliniň biraz çöwreräk görnüşine meňzeş. Bahasy 318 300 günorta afrika rendinden (1 rend=0,056642 dollar) başlanýar. Ulagyň top wersiýasyny 365 500 günorta afrika rendine satyn alyp bolýar.
Volkswagen Polo täze liftbek kuzowynda hödürlenýär. Bu ýüküň agramyny artdyrmagyň we uly gabaraly ýükleri daşamagyň mümkinçiligini giňeldýär diýip, saýtda tassyklanýar.

Şeýle-de, täze ulagyň başlangyç toplumy wersiýasyna baglylykda reflektor ýa-da prožektor görnüşli öňdäki swetodiod faralary bilen enjamlaşdyrylýar diýip tassyklanýar. 
Täze ulagy alternatiwasyz kuwwaty 110 at güýjüne deň bolan  1,6 litrlik benzin motorly satyn alyp bolýar. Gurluş bäşbasgançakly mehanika ýa-da altybasgançakly Tiptronic awtomatik geçiriji korobka bilen bilelikde işleýär.