General Motors howpsuzlyk kemeri sebäpli ýarym million modeli yzyna çagyrýar

General Motors howpsuzlyk kemeri sebäpli ýarym million modeli yzyna çagyrýar

ABŞ-da General Motors-yň ýarym million töweregi modelini howpsuzlyk kemeri sebäpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin ugradylar. Cadillac Escalade, GMC Yukon, Chevrolet Suburban we Tahoe wnedorožnikleriniň üçünji hataryndaky kemerleriň pugta däldigi ýüze çykaryldy. Bu barada 17-nji awgustda Motor neşiri habar berdi.

ABŞ-da General Motors wnedorožnikleriniň köpçülikleýin yzyna çagyrylýandygy habar berildi. Meksikadan howpsuzlyk kemerini ugradýan üpjün ediji, görlüp oturylsa, önümçilik prosesini bozan eken, netijede, Cadillac Escalade-iň, GMC Yukon-yň, Chevrolet Suburban-yň we Tahoe-yň 2021 we 2022-nji ýyllardaky modelleriniň üçünji hataryna gowşak kemerler goýlupdyr.

Meksikanyň howpsuzlyk kemerini çykarýan zawodynyň operatorlary «önümçilik proseslerini bolmalysy ýaly berjaý etmändirler we tötänlikde berçinlemek tapgyryny sypdyrypdyrlar».

Gürrüň 2019-njy ýylyň 11-nji noýabryndan 2022-nji ýylyň 27-nji maýy aralygynda öndürilen ulaglar barada barýar. Çagyryş kompaniýasy boýunça hyzmat ediş merkezlerine Cadillac Escalade-iň, GMC Yukon-yň, Chevrolet Suburban-yň we Tahoe-yň 484 155 sanysyny ýollarlar. Hünärmenler üçünji hataryň howpsuzlyk kemerleriniň berkligini barlarlar, gerek bolsa, olary täzesi bilen çalşarlar.