Maklaflin 400 metre päsgelçilikli ylgamakda dünýä rekordyny täzeledi

Maklaflin 400 metre päsgelçilikli ylgamakda dünýä rekordyny täzeledi

Sidni Maklaflin şenbä geçilen gije ýeňil atletika boýunça dünýä çempionatynda 400 metre päsgelçilikli ylgamakda täze dünýä rekordyny goýdy diýip, TASS habar berýär. 

22 ýaşly türgen bellenen aralygy 50,68 sekuntda geçip, dünýä çempiony boldy. Öňki goýlan dünýä rekordy hem onuň özüne degişlidi, ol ony ABŞ-yň iýunda geçen çempionatynda bellenen aralygy 51,41 sekuntda geçmek bilen gazanypdy
Şeýle hem Maklaflin iki gezek olimpia çempiony hasaplanýar. Ol Tokioda geçen Oýunlarda hem 4x400 metrlik estafetada altyn medala mynasyp bolupdy. Türgen zenan 2019-njy ýylyň dünýä çempionatynda päsgelçilikli 400 metre ylgamakda we agzalan turniriň 4x400 metrlik estafetasynda hem altyn medallaryň eýesi bolupdy.