Serdar Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidenti bilen duşuşdy

Serdar Berdimuhamedow Gazagystanyň Prezidenti bilen duşuşdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow Altynjy Hazar Sammitine gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew bilen duşuşdy.

Gazagystanyň Prezidenti türkmen topragynda bildirilen myhmansöýerlik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, bu duşuşygyň Serdar Berdimuhamedowyň Prezident saýlanylanyndan soňky ilkinji ýüzbe-ýüz duşuşykdygyny nazara alyp, ony saýlawlarda gazanan ýeňşi bilen gutlady.
Gazagystanyň Lideri Aşgabatdaky sammitiň aýratyn ähmiýetini nygtady.
Türkmenistanyň Prezidenti, öz gezeginde, çakylygy kabul edip, ýurdumyza gelendigi minnetdarlyk bildirdi we Hazar forumynyň netijeleriniň tutuş sebitiň bähbidine hyzmat etjekdigine ynam bildirdi.