Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjanyň Prezidenti bilen duşuşdy

Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjanyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabada gelen Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew bilen duşuşyk geçirdi.

Azerbaýjanyň Prezidenti Aşgabada Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň Altynjy sammitine gatnaşmak üçin geldi. Sammitiň barşynda «hazar bäşliginiň» özara gatnaşyklaryna dahylly meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär.