Aktýor Jeki Çan ata-babalarynyň mongoldygyny aýtdy

Aktýor Jeki Çan ata-babalarynyň mongoldygyny aýtdy

Aktýor, söweş sungatynyň ussady Jeki Çan ýakynda wideo ýazgyda atasynyň we kakasynyň mongoldygyny boýun aldy. Bu barada centralasia.media habar berýär.

Jeki Çan 1954-nji ýylyň 7-nji aprelinde Gonkongda dünýä indi.
Jeki Çanyň aýtmagyna görä, onuň atasy we kakasy Içerki Mongoliýadaky mongollardan. Onuň kakasy Şandundan, ejesi bolsa Anhoýdan. Onuň hakyky ady Fang Şilun (iňlis ady Jeki Çan) bolup, Fang familiýasy mongol familiýadyr. Ol hytaý dilinde “我爸爸跟我爷爷蒙古人”, ýagny “meniň atam we kakam mongol” diýdi.