Apple-iň işgärleri ilkinji gezek kärdeşler arkalaşygyna birleşmek üçin ses berdiler

Apple-iň işgärleri ilkinji gezek kärdeşler arkalaşygyna birleşmek üçin ses berdiler

Merilend ştatynyň Tauson şäherindäki Apple dükanynyň işgärleri aýlyk hakynyň artdyrylmagyny we okuw hem-de pensiýa haklarynyň öwez töleginiň köpeldilmegini talap edip, kompaniýanyň taryhynda ilkinji kärdeşler arkalaşygyny döretmek üçin ses berdiler. Bu barada Insider habar berýär.

Tausondaky Apple bölek satuw dükanynyň 65 işgäri öz bähbitlerini kärdeşler arkalaşygynyň goramagy üçin ses berdi, 33 işgär bolsa bu teklibe garşy çykdy. Zähmet şertleri, aýlyk haky we kömek pullary hakyndaky gepleşikler boýunça ses berlişigiň netijesi ABŞ-yň Milli zähmet gatnaşyklary müdirligi (NLRB) tarapyndan tassyklanandan soň başlanar. Bu iş azyndan ýedi gün wagt alar.