Finlýandiýada Ýewropadaky iň çalt superkompýuter işe girizilýär

Finlýandiýada Ýewropadaky iň çalt superkompýuter işe girizilýär

Duşenbe gününden Finlýandiýada iň çalt superkompýuter işe girizilýär, ol sentýabr aýyndan ýewropaly ulanyjylar üçin elýeterli bolar diýip, Ýewropa komissiýasy habar berýär. Muny interfax.ru ýetirýär

“Ýewropanyň ýokary öndürijilikli hasaplamalar boýunça bilelikdäki kärhanasy (EuroHPC) iň täze LUMI superkompýuterini hödürleýär. Ol Finlýandiýanyň Kaýaani şäherinde ýerleşýär. LUMI – bu Ýewropada iň çalt we energiýany sarp ediş nukdaýnazaryndan iň netijeli superkompýuter bolup, hasaplaýyş tizligi boýunça dünýäde üçünji orunda durýar” – diýlip, Ýewropa komissiýasy tarapyndan ýaýradylan beýanda aýdylýar. 

Kompýuter EuroHPC bilen Ýewropanyň 10 döwletiniň bilelikdäki tagallalary bilen döredildi: Belgiýa, Daniýa, Islandiýa, Norwegiýa, Polşa, Finlýandiýa, Şweýsariýa, Şwesiýa, Çehiýa we Estoniýa. 

“Uly möçberli hasaplaýyş mümkinçilikleriniň kömegi bilen LUMI ylmy öňegidişliklere, mysal üçin, lukmançylykda we klimat gözleglerinde hyzmat eder, bu – Ýewropada iň çalt superkompýuter we dünýädäki iň kuwwatly üç superkompýuteriň biri” – diýip, sanly tehnologiýalar boýunça Ýewropa komissiýasynyň başlygynyň orunbasary Margrete Westager belleýär.

Bu superkompýuteriň iň ýokary güýjüniň 550 petaflos ýa-da sekuntda 550 mln mlrd hasaplama bolmagyna garaşylýar.
Häzirki wagtda Ýewropada eýýäm dört superkompýuter işleýär: Bolgariýada Discoverer, Lýuksemburgda MeluXina,  Sloweniýada Vega we Çehiýada Karolina. Ýene birnäçesi işe girizilmäge taýýarlanýar: Italiýada LEONARDO, Portugaliýada Deucalion we Ispaniýada MareNostrum 5.