«Mançester Siti» Holand bilen şertnama baglaşylandygyny habar berdi

«Mançester Siti» Holand bilen şertnama baglaşylandygyny habar berdi

«Borussiýanyň» we Norwegiýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Erling Holand öz karýerasyny “Mançester Sitide” dowam etdirer. Bu barada Angliýanyň toparynyň resmi saýtynda habar berilýär diýip, RIA Nowosti belleýär.

Taraplar şertnamanyň ahyrky jikme-jikliklerini ylalaşdylar. 21 ýaşly hüjümçiniň şertnamasynyň möhleti 2027-nji ýyla çenli niýetlenýär.

“Bu meniň we meniň maşgalam üçin aýratyn gün. Men hemişe “Sitiniň” çykyşyny yzarlardym, sebäbi gowy görýärdim. Maňa kybap gelýän oýun stiline haýran galmak mümkin däl. Toparda dünýä derejesindäki oýunçylar köp, Pep Gwardiola bolsa iň gowy tälimçileriň biri. Men öz maksatlaryma ýetmek üçin dogry toparda. Men gol geçirip, baýrak gazanyp, futbolçy hökmünde kämilleşmek isleýärin” – diýip, Holand şertnama baglaşylandan soň aýtdy.

Holand 2019/20-möwsüminden “Borussiýa” üçin çykyş etdi. Nemes klubunyň düzüminde Germaniýanyň Kubogynyň eýesi boldy, 88 oýna gatnaşyp, 85 gol geçirdi. Mundan öň ol Norwegiýanyň “Molde” we Awstriýanyň “Zalsburg” toparynda oýnady.
2000 – 2003-nji ýyllar aralygynda futbolçynyň kakasy Alf-Inge Holand “Mançester Siti” üçin çykyş etdi.