«Mançester Siti» Holand bilen şertnama baglaşylandygyny habar berdi

  • 14.06.2022 08:22
  • 12565
«Mançester Siti» Holand bilen şertnama baglaşylandygyny habar berdi

«Borussiýanyň» we Norwegiýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Erling Holand öz karýerasyny “Mançester Sitide” dowam etdirer. Bu barada Angliýanyň toparynyň resmi saýtynda habar berilýär diýip, RIA Nowosti belleýär.

Taraplar şertnamanyň ahyrky jikme-jikliklerini ylalaşdylar. 21 ýaşly hüjümçiniň şertnamasynyň möhleti 2027-nji ýyla çenli niýetlenýär.

“Bu meniň we meniň maşgalam üçin aýratyn gün. Men hemişe “Sitiniň” çykyşyny yzarlardym, sebäbi gowy görýärdim. Maňa kybap gelýän oýun stiline haýran galmak mümkin däl. Toparda dünýä derejesindäki oýunçylar köp, Pep Gwardiola bolsa iň gowy tälimçileriň biri. Men öz maksatlaryma ýetmek üçin dogry toparda. Men gol geçirip, baýrak gazanyp, futbolçy hökmünde kämilleşmek isleýärin” – diýip, Holand şertnama baglaşylandan soň aýtdy.

Holand 2019/20-möwsüminden “Borussiýa” üçin çykyş etdi. Nemes klubunyň düzüminde Germaniýanyň Kubogynyň eýesi boldy, 88 oýna gatnaşyp, 85 gol geçirdi. Mundan öň ol Norwegiýanyň “Molde” we Awstriýanyň “Zalsburg” toparynda oýnady.
2000 – 2003-nji ýyllar aralygynda futbolçynyň kakasy Alf-Inge Holand “Mançester Siti” üçin çykyş etdi. 


şu gün 16:15
3326

Messi Ýewropanyň iň gowy 5 ligasyndaky gol sany boýunça Ronaldudan öňe geçdi

Fransiýanyň çempionatynyň 37-nji tapgyrynda «Strasbur» bilen geçirilen oýunda «Pari Sen-Žermeniň» hüjümçisi Lionel Messi bir gol geçirdi. Argentinaly futbolçy Ýewropanyň iň gowy 5 ligasynda 496-njy goluny geçirdi...

şu gün 15:35
4940

Angliýanyň çempionatynyň iň gowy oýunçysy saýlandy

«Mançester Sitiniň» hüjümçisi Erling Holand häzirki möwsümde Angliýanyň premýer-ligasynyň (APL) iň gowy futbolçysy diýlip yglan edildi. Bu barada ýaryşyň resmi Twitterine salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär...

şu gün 12:11
8449

Ronaldu karýerasynda ilkinji gezek iki ýyllap möwsümde hiç baýrak gazanmady

«Al-Nasryň» portugaliýaly hüjümçisi Kriştianu Ronaldu eýýäm ikinji ýyl bäri hiç hili baýrak gazanyp bilmedi. «Al-Nasr» «Al-Ittihad» bilen deňme-deň oýnap, Saud Arabystanynyň çempionatynda ýeňiş gazanmak üçin ähli...

şu gün 11:52
5369

«PSŽ» 11-nji gezek Fransiýanyň çempiony bolup, rekord goýdy

Möwsümiň netijeleri boýunça «PSŽ» Fransiýanyň çempionatynyň ýeňijisi boldy. Bu çempionlak klubuň taryhynda 11-nji ýeňişdir. Gazanylan çempionlyklaryň sany boýunça «PSŽ» Fransiýanyň milli rekordyny täzeledi. Öň...