Serdar Berdimuhamedow Näbelli esgeriň guburyna gül goýdy

Serdar Berdimuhamedow Näbelli esgeriň guburyna gül goýdy

Russiýa Federasiýasyna ilkinji resmi saparynyň çäklerinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Kreml diwarynyň ýanyndaky Aleksandrow bagynda Näbelli esgeriň guburyna gül çemenini goýdy.

Näbelli esgeriň gubury ýadygärlik arhitektura toplumy bolup, ol 1967-nji ýylda käbir meşhur rus arhitektorlarynyň taslamasy esasynda bina edildi. Ýadygärlik Russiýanyň medeni mirasynyň desgasy diýen derejä eýedir.

Däp bolşy ýaly, Russiýa Federasiýasyna sapar bilen baran döwlet we Hökümet Baştutanlary 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda wepat bolan esgerleri hatyralap, bu ýadygärlige gül desselerini goýýarlar.