W.Putin Serdar Berdimuhamedowyň çakylygyny kabul etdi

W.Putin Serdar Berdimuhamedowyň çakylygyny kabul etdi

Moskwada Kremlde Wladimir Putin bilen geçirilýän duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow russiýalylary Russiýanyň güni bilen gutlady, şeýle hem ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmäge goşandy üçin RF-niň Baştutanyna sagbolsun aýtdy. Şeýle hem W.Putini resmi sapar bilen Türkmenistana çagyrdy.

W.Putin çakylygy kabul edip, Türkmenistana gelip görmegi wada etdi diýip, rus HBS-leri habar berýär.
Iki döwletiň Baştutanlary Kremlde gepleşikleri geçirýär, olaryň netijeleri boýunça Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak hakynda Jarnama gol çekmek meýilleşdirilýär.