Türkmenistan 7-nji gezek BMG-niň Baş Assambleýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy

Türkmenistan 7-nji gezek BMG-niň Baş Assambleýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy

Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlandy. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Metbugat gullugy maglumat ýaýratdy.

Şeýlelikde, hemişelik Bitarap Türkmenistan bu wezipä indi 7-nji gezek saýlandy. Biziň ýurdumyz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 58-nji, 62-nji, 64-nji, 68-nji, 71-nji we 75-nji sessiýalaryna wise-başlyk hökmünde gatnaşypdy.
Nobatdaky sessiýa 2022-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda öz işine başlar. Ýokary derejedäki ara alyp maslahatlaşmalar bolsa 20-nji sentýabrda başlanar.