Apple iOS 16-ny tanyşdyrdy

Apple iOS 16-ny tanyşdyrdy

Apple korporasiýasy WWDC 2022-de tanyşdyrylyşyň çäklerinde öz operasion ulgamynyň täze wersiýalaryny köpçülige görkezdi. Çäräniň geçişine YouTube-da tomaşa etmek bolar.

Smartfonlara niýetlenen täze ulgam iOS 16 diýip atlandyrylar. Kompaniýa ýene-de dizaýn ulgamynyň üstünde işledi we ekran blokirowkasyny üýtgetdi: indi ulanyjy şrifti we ekranyň reňk bezegini üýtgedip, şeýle-de wijetleri goşup bilýär. Şonuň bilen birlikde, ekran blokirowkasynyň wagtal-wagtal awtomat çalşyp durýan  birnäçe wariantyny goşmak bolar. Indi ekran blokirowkasyna çykýan habarlar ekranyň aşagynda peýda bolar. 
iMessage-de ugradylan habarlary redaktirlemäge we aýyrmaga mümkinçilik bolar. Ses arkaly girizilme ulanylanda klawiatura, tiz redaktirlemek üçin, indi ekranyň ýüzünde galar.