Gurban Berdiýew «Kaýratyň» baş tälimçisi wezipesinden aýryldy

Gurban Berdiýew «Kaýratyň» baş tälimçisi wezipesinden aýryldy

Gazagystanyň «Kaýrat» kluby we türkmen tälimçisi Gurban Berdiýew taraplaryň ikitaraplaýyn ylalaşygy esasynda şertnamany ýatyrdylar. Bu barada gazak klubunyň resmi saýtynda habar berilýär.

«Kaýrat» futbol kluby Gurban Bekiýewiçe we onuň kömekçilerine eden işleri üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýär, şeýle hem soňrakky karýerasynda üstünlik arzuw edýär» - diýlip «Kaýratyň» beýanatynda aýdylýar.

69 ýaşly G.Berdiýew gazak klubuna 2021-nji ýylyň tomsunda tälimçi bellenildi. Onuň tälimçiliginde «Kaýrat» 32 oýunda 14 gezek ýeňiş gazandy, 8 gezek deňme-deň oýnap, 10 gezek ýeňildi.
Ondan öň, Berdiýew «Rostow» we «Rubin» klublaryna tälimçilik etdi.