Türkiýäniň häzirki häkimlik edýän partiýasy Ärdogany prezident saýlawlaryna dalaşgärlige hödürledi

Türkiýäniň häzirki häkimlik edýän partiýasy Ärdogany prezident saýlawlaryna dalaşgärlige hödürledi

Häkimlik edýän Adalat we ösüş partiýasy şenbe güni Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogany 2023-nji ýylyň tomsunda geçjek prezident saýlawlaryna Halk birleşiginiň adyndan dalaşgärlige hödürledi. Bu barada şenbe güni partiýanyň gurultaýynyň jemleri boýunça  Adalat we ösüş partiýasynyň metbugat sekretary Omer Çelik žurnalistlere habar berdi.

“Halk birleşiginden dalaşgärlige biziň prezidentimiz Taýyp Ärdogan hödürlener. Bu barada biz gutarnykly pikire geldik” – diýip, ol belledi.

Türkiýede prezidentiň we mejlisiň saýlawlaryny 2023-nji ýylyň iýunynda geçirmek meýilleşdirilýär. Häkimlik edýän Halk birleşigi bileleşigine Adalat we ösüş partiýasy hem-de Milletçilik hereketiniň ultrasagçy partiýasy girýärler. Şeýle-de bolsa, oppozisiýanyň partiýalary heniz öz dalaşgärleriniň atlaryny agzamadylar. Üstesine, oppozisiýanyň alty sany partiýa bileleşigi saýlawlary möhletinden öň geçirmeli diýip aýak direýärler.