2022-nji ýylda iň uly asteroid 27-nji maýda Ýere ýakynlaşar

2022-nji ýylda iň uly asteroid 27-nji maýda Ýere ýakynlaşar

Apollon toparyndan şu ýyl belli bolan asteroidlerden iň ulusy 27-nji maýda Ýere ýakynlaşar. Bu barada RYA-nyň M.W.Keldyş adyndaky Amaly matematika institutynyň (AMI) habarynda aýdylýar. Muny TASS ýetirýär.

Institut Apollon toparyndan howply bolup biljek (7335) 1989 JA asteroidiniň suratyny neşir etdi. 

“Şu ýyl ol howply bolup biljek obýektlerden iň ulusy bolmaly (ululygy, takmynan, bir ýarym kilometr), bu bolsa ony 20 sm aperturaly höwesjeň teleskopda-da görmäge mümkinçilik berer. Planetamyz bilen has ýakynlaşma 27-nji maýda Moskwa wagty bilen sagat 17:26-da 13 km/s tizlik bilen, takmynan, 4 mln km aralykda bolar” – diýlip, institutyň Telegram-kanalyndaky habarda aýdylýar.

Institutda AMI-niň ylmy kooperasiýasynyň birnäçe obserwatoriýasynyň geçen gijeler asteroide gözegçilik edendigi bellenilýär. “Alnan maglumatlar çen bilen belli bolan aýlanma döwrüni anyklaşdyrmak üçin ulanylar” – diýlip düşündirilýär. 

Şol bir wagtyň özünde Roskosmos (7335) 1989 JA asteroidiniň ýakynlaşan wagtynda Ýere hiç bir zadyň howp salmaýandygyny nygtady.