Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistanyň Prezidenti bilen telefonda gürleşdi

Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistanyň Prezidenti bilen telefonda gürleşdi

16-njy maýda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Taraplar türkmen-özbek dostlukly gatnaşyklaryny, hoşniýetli goňşuçylygy we strategik hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmagyň möhüm meselelerine garadylar.

Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň resmi saýtynda berilýän habara görä,  Şawkat Mirziýoýew Gurbanguly Berdimuhamedowy 12-13-nji maýda Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň parlamentarileriniň hem-de zenanlarynyň forumlarynyň üstünlikli geçirilmegi bilen tüýs ýürekden gutlady.
Söhbetdeşligiň dowamynda taraplar halkara gün tertibinde, sebitara derejede hyzmatdaşlygy dowam etdirmek, şol sanda parahatçylygyň, Owganystanyň ykdysady taýdan dikeldilmeginiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.