Matwiýenko Putiniň adyndan Türkmenistanyň Prezidentini Russiýa gelip görmäge çagyrdy

Matwiýenko Putiniň adyndan Türkmenistanyň Prezidentini Russiýa gelip görmäge çagyrdy

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň adyndan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy Russiýa gelip görmäge çagyrdy.

Federasiýa Geňeşiniň Başlygy şeýle hem Serdar Berdimuhamedowy döwlet Baştutany wezipesine saýlanmagy bilen gutlady.
Matwiýenkonyň belleýşi ýaly, rus wekiliýetiniň türkmen-russiýa diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllyk senesinde Türkmenistana gelmegi aýratyn şanly wakadyr. Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähli ugurlarda ýokary depginlerde ösdürilýändigi bellenildi.
2021-nji ýylda özara haryt dolanyşygynyň möçberiniň az-kem peselmegi bellige alynsa-da, şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda onuň depgini 74% artdy. Russiýanyň sebitleri hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly gyzyklanma bildirýärler diýip, Matwiýenko belledi.
Federasiýa Geňeşiniň Başlygy şeýle hem Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň ýokary guramaçylyk derejesini belledi.