Eýranly agyr atletikaçy Gresiýada dünýä rekordyny goýup, altyn medala eýe boldy

Eýranly agyr atletikaçy Gresiýada dünýä rekordyny goýup, altyn medala eýe boldy

Eýranly agyr atletikaçy Alireza Ýusefi Gresiýada ýetginjekleriň arasynda agyr atletika boýunça geçen Dünýä çempionatynda silterläp 109 kilogramdan ýokary bolan agramy göterdi diýip, IRNA habarlar agentligi habar berýär.

2-nji maýda Gresiýada ýetginjekleriň arasynda agyr atletika boýunça dünýä çempionaty badalga aldy. Şonda Ýusef birden silterläp almakda 177 kg agramy götermegiň hötdesinden geldi we bu ýaryşda altyn medal gazandy.
Şeýle hem, silterläp götermegiň üçünji synanyşygynda 239 kg agramy göterip, dünýä rekordyny goýdy we altyn medal gazandy.