Alphabet-iň girdejisi geçen çärýek 23% ýokarlandy

Alphabet-iň girdejisi geçen çärýek 23% ýokarlandy

Google kompaniýasyna degişli bolan Alphabet amerikan korporasiýasynyň girdejisi şu ýylyň birinji çärýeginde 2021-nji ýylyň degişli görkezijisi bilen deňeşdirilende 23% ýokarlandy. Bu barada kompaniýanyň maliýe hasabatynda aýdylýar.

31-nji martda tamamlanan üç aýlyk döwrüň jemi boýunça, Alphabet-iň girdejisi 68,011 mlrd dollara, arassa girdejisi 16,43 mlrd dollara barabar boldy. CNBC teleýaýlymynyň habar bermegine görä, kompaniýanyň işiniň netijeleri analitikleriň çaklamasyny ödemedi, olar kompaniýanyň azyndan 68,11 mlrd dollar girdeji gazanjakdygyny çaklapdylar. 
Google-iň we Alphabet-iň müdiri Sundar Piçainiň bellemegine görä, kompaniýanyň birinji çärýekdäki girdejisiniň ep-esli bölegi onuň gözleg we bulut mehanizmlerinden geldi. “Biz tutuş dünýädäki hyzmatdaşlarymyz we ulanyjylarymyz üçin mümkinçilikleri döredip, önümlere we serwislere maýa goýmagy dowam ederis” – diýip, ol belledi.
Google internet gözleglere we mahabat tehnologiýalaryna maýa goýýan hem-de onlaýn serwisleri we ýokary tehnologiýaly önümleri işläp düzmek bilen meşgullanýan amerikan jemgyýetçilik korporasiýasydyr.