Microsoft-yň çärýek girdejisi ýyllyk hasabynda 18% ýokarlandy

Microsoft-yň çärýek girdejisi ýyllyk hasabynda 18% ýokarlandy

Microsoft amerikan korporasiýasynyň girdejisi geçen çärýek geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 18% ýokarlanyp, 49,36 mlrd dollara ýetdi. Degişli maglumatlar kompaniýanyň saýtynda berilýär. 

31-nji martda tamamlanan üç aýlyk döwürde kompaniýanyň arassa girdejisi 16,72 mlrd dollara ýetdi. Ol ýyllyk hasabynda 8% ýokarlandy. Bellenilen möhletde Microsoft-yň operasion girdejisi 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 19% ýokarlanyp, 20,36 mlrd dollar boldy. CNBC telekompaniýasynyň bellemegine görä, kompaniýanyň maliýe görkezijisi hünärmenleriň çaklamasyndan ýokary boldy, olar 49,05 mlrd dollara golaý girdejä garaşypdylar.
Korporasiýanyň baş ýerine ýetiriji müdiri Satýa Nadella “sanly tehnologiýalaryň ykdysadyýete täsiriniň wagtyň geçmegi bilen ýokarlanjakdygyny” belledi. Öz gezeginde Microsoft-yň maliýe müdiri Emi Hud kompaniýanyň geçen çärýekdäki maliýe üstünliginiň bulut tehnologiýalaryna bolan isleg bilen baglanyşyklydygyny aýtdy.