BMG gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerine geçişi çaltlandyrmagyň zerurdygyny aýtdy

BMG gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerine geçişi çaltlandyrmagyň zerurdygyny aýtdy

Dünýä jemgyýeti global energiýa çökgünliginiň şertlerinde gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerine geçişi çaltlandyrmaly. Bu barada Berlinde geçirilen Energetika forumynda BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş aýtdy diýip, TASS habar berýär. 

“Häzirki energiýa çökgünligi biziň haýal etmän gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerine geçişi çaltlandyrmalydygymyzy görkezýär. Bu energiýa howpsuzlygyna tarap ýeke-täk dogry ýoldur” – diýip, Guterriş belledi.

Şeýle-de, BMG-niň Baş sekretary gazylyp alynýan energiýa çeşmelerine maýa goýmakdan mümkin boldugyndan çalt ýüz öwürmäge, şeýle-de nebit-gaz baýlyklarynyň gözlegini giňeltmegi bes etmäge çagyrdy.